PHÂN TÍCH NHANH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC

Phân tích nhanh các chỉ tiêu trong nước là một yếu tố quan trọng kiểm soát chất lượng nguồn nước từ Chemetrics (USA)

Bao gồm phân tích nước thải, nước công nghiệp, nước sinh hoạt.

Phân tích nhanh chất lượng nước

Phân tích nhanh chất lượng nước

Các chỉ tiêu phân tích bao gồm

Test manganese – Chemetrics

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện độc quyền phân phối và hỗ trợ sản phẩm, chăm sóc khách hàng tại Việt Nam.

Tất cả sản phẩm test nhanh chất lượng nước có đầy đủ chứng nhận COCQ của Phòng Thương Mại Hoa Kì.

Hãy liên hệ đến chúng tôi để có sản phẩm chất lượng, hàng mới 100% và nguồn gốc rõ ràng.

Xem chi tiết sản phẩm bằng tiếng việt tại đây

Xem chi tiết sản phẩm bằng tiếng anh tại đây