Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

Sai số trong phân tích lưu huỳnh ASTM 5453 và D6667

Yếu tố gây sai số trong phân tích lưu huỳnh ASTM 5453 và ASTM D6667 Phân tích lưu huỳnh theo tiêu chuẩn ASTM D5453 hay D6667 có một vài điều cần chú ý. Tiêu chuẩn này giới hạn mẫu trong xăng dầu và LPG hoặc dung môi, hóa chất, dầu. Các yếu tố có khả năng […]

Máy Raman cầm tay

MÁY RAMAN CẦM TAY

Máy Raman Cầm Tay Máy Raman cầm tay là loại thiết bị Raman dựa trên phổ tán xạ của các hợp chất. Dùng để kiểm tra sàn lọc nguyên liệu đầu vào trong các nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm…. Thiết bị này sử dụng các nguồn lazer có bước sóng khác nhau […]

test Test amoniac trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1420

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1420/R-1402: 0 – 4 & 0 – 80 ppm N Quy trình kiểm tra cho khoảng nồng độ Amoniac NH3 0 – 4 ppm 1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 20 mL. Hình 1 2. Thêm 4 giọt dung dịch ổn định […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PHOTPHAT PO4 K-8510D, K-8510A, K-8510B, K-8510C

Hướng dẫn xác định nồng độ Photphat PO4 K-8510D/R-8510D: 0 – 30 & 30 – 300 ppm PO4 K-8510A/R-8510A: 0 – 60 & 60 – 600 ppm PO4 K-8510B/R-8510B: 0 – 120 & 120 – 1200 ppm PO4 K-8510C/R-8510C: 0 – 1200 & 1200 – 12,000 ppm PO4 Quy trình kiểm tra nồng độ phốt […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PHỐT PHÁT PHOSPHATE PO4 K-8510

Hướng dẫn xác định nồng độ Phốt phát PO4  K-8510/R-8510: 0 – 1 & 1 – 10 ppm PO4 Quy trình kiểm tra Phốt phát PO4  1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Thêm 2 giọt Dung dịch ổn định A-8500 (hình 2). Khuấy để trộn […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PHỐT PHÁT PHOSPHATE PO4 K-8530, K-8515

Hướng dẫn xác định nồng độ Phốt phát PO4 PHOSPHATE K-8530/R-8515: 2 – 30 ppm PO4 K-8515/R-8515: 0 – 120 ppm PO4 Quy trình đo nồng độ phốt phát  1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Đặt ống CHEMet, đầu ống, vào cốc đựng mẫu. Chụp […]

test Test amoniac trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1510D, K-1510A, K-1510B, K-1510C

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1510D/R-1501D: 0 – 30 & 30 – 300 ppm N K-1510A/R-1501A: 0 – 60 & 60 – 600 ppm N K-1510B/R-1501B: 0 – 120 & 120 – 1200 ppm N K-1510C/R-1501C: 0 – 1000 & 1000 – 10,000 ppm N Quy trình kiểm tra nồng độ Amoniac […]

test Test amoniac trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1510

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1510/R-1501: 0 – 1 & 1 – 10 ppm N Quy trình kiểm tra không phải nước biển 1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 25 mL (hình 1) 2. Thêm 2 giọt Dung dịch ổn định A-1500 (hình 2). Khuấy để trộn […]

Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH TRONG XĂNG DẦU VÀ LPG

MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH 5453 TRONG XĂNG DẦU VÀ LPG 6667 Lưu huỳnh trong xăng dầu và LPG có ảnh hưởng đến môi trường và sự ăn mòn hệ thống đường ống… Vì vậy hàm lượng lưu huỳnh trong dầu và LPG phải được kiểm soát theo các tiêu chuẩn của ASTM.Hiện tại hàm […]

Máy Phân tích TOC từ TE Instrument Xpert

MÁY PHÂN TÍCH TOC VÀ TNb

MÁY PHÂN TÍCH TOC VÀ TNb Áp dụng cho mẫu rắn và lỏng có thể tùy chon cho mẫu khí Hàm lượng tổng carbon (TC) Tổng carbon vô cơ (TIC) Tổng carbon hữu cơ (TOC) Carbon hữu cơ không purge (NPOC) trong các nền mẫu nước khác nhau (nước uống, nước thải, nước công nghiệp, […]

Test Ammonia trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1420D

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1420D/R-1402D: 0 – 125 & 0 – 2500 ppm N Quy trình kiểm tra cho khoảng nồng độ Amoniac 0 – 125 ppm 1. Đảm bảo rằng đầu VACUette được gắn chắc chắn vào đầu ống tiêm (dành riêng để sử dụng ở Bước 6). 2. Đổ […]

Test Ammonia trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1420B

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3  K-1420B/R-1402B: 0 – 500 & 0 – 10,000 ppm N Quy trình kiểm tra cho khoảng nồng độ Amoniac  0 – 500 ppm 1. Đảm bảo rằng đầu VACUette được gắn chắc chắn vào đầu ống tiêm (dành riêng để sử dụng ở Bước 6). 2. Đổ […]