Giới thiệu

Test kit đo chỉ tiêu COD (chỉ số nhu cầu oxy hóa học – Chemical Oxygen Demand) của CHEMetrics (Mỹ) được sử dụng rộng rãi để đo lường mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước thải. Đây là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ.

Trong công nghiệp, nhất là ngành xử lý nước thải, COD được đo theo thời gian thực, giúp cải thiện quá trình xử lý nước. COD cho biết hàm lượng chất hữu cơ có trong nước. Đây chính là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại nguồn.

CHEMetrics cung cấp 02 phương pháp phá mẫu để xác định các mức COD thấp, trung bình và cao trong nước thải: Phương pháp được USEPA chấp nhận và phương pháp không chứa thủy ngân. Các sản phẩm sử dụng phương pháp được USEPA chấp nhận có chứa sulfat thủy ngân trong thuốc thử để loại bỏ nhiễu chloride. Dòng sản phẩm không chứa thủy ngân được áp dụng khi sự xâm nhậm chloride không đáng lo ngại.

Các vial thuốc thử của CHEMetrics chứa dung dịch axit sunfuric và kali dicromate. Để tiến hành xác định COD, người sử dụng chỉ cần tháo nắp vặn teflon ra khỏi vial, nạp mẫu và thay thế nắp đậy. Sau đó, vial được làm nóng trong hai giờ ở 150°C bằng khối phá mẫu chuẩn. Khi phá mẫu hoàn tất, kết quả thu được bằng cách sử dụng bất kỳ loại quang kế nào có khả năng chấp nhận các tế bào đường kính 16 mm. Các vial COD CHEMetrics có thể đo trực tiếp trong máy quang kế đa phân tích V-2000 của CHEMetrics hoặc các loại máy đo quang phổ khác.

Xem thêm về Test kit đo chỉ tiêu COD tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của CHEMetrics tại đây.