Giới thiệu

Catalog No.: A-2024
Phạm vi: 0-10.00 ppm & 0-150 ppm, 0-3.00 & 0-60.0 ppm
Phương pháp: Direct Nesslerization (thời hạn sử dụng kéo dài), Hydroxybenzyl Alcohol (HBA)

Máy đo A-2024 Máy quang phổ đơn SAM cho việc phân tích amoniac là một quang kế di động để phân tích nước được thiết kế để tương thích với CHEMetrics Ammonia Vacu-vials Kits Cat. Số K-1413 và K-1513.

Máy quang phổ đơn SAM cho việc phân tích amoniac trong nước

CHEMetrics Vacu-vial test kits được bán riêng để bạn có thể chọn sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thử nghiệm của người dùng.

K-1413 sử dụng hóa chất hydroxybenzyl alcohol (HBA) và có thể đo 0-3,00 & 0-60,0 ppm ammonia nitrogen.

K-1513 sử dụng phương pháp Nessler hóa trực tiếp và có thể đo 0-10,0 & 0-150 ppm ammonia nitrogen.

Máy quang phổ đơn SAM cho việc phân tích amoniac này vừa vặn trong tay và chạy bằng bốn pin AAA cho khoảng 5.000 lần kiểm tra. Nó chứa 15 bộ dữ liệu trong bộ nhớ khiến nó trở nên hoàn hảo để thử nghiệm tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm. Mỗi thiết bị đều đi kèm với tấm chắn sáng, tuốc nơ vít, pin, hướng dẫn và bảo hành 1 năm để có thể yên tâm kiểm tra.

Xem thêm về Máy quang phổ đơn SAM phân tích amoniac trong nước tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của CHEMetrics tại đây.