Phân tích nước test nhanh kiểm tra DEHA trong nước – Chemetrics USA K-3902 và K-3925 và K-3903

DEHA là gì?

N,N-Dietylhydroxylamine (C2H5)2NOH, hoặc DEHA, là một amin dễ bay hơi thường được sử dụng để loại bỏ oxy và thụ động hóa hệ thống ngưng tụ hơi nước trong nhiều nồi hơi và máy tạo hơi nước thu hồi nhiệt. DEHA thường được sử dụng trong nồi hơi vì độc tính thấp và khả năng đi vào pha hơi trong nồi hơi áp suất trung bình và cao áp. Nó thường được sử dụng để kiểm soát oxy hòa tan trong nồi hơi trong quá trình bố trí ướt. DEHA cũng giúp kiểm soát độ pH trong lò hơi bằng cách phân hủy thành các amin trung hòa.

Tại sao phải test DEHA trong nước?

Là một chất làm sạch oxy, DEHA là một thành phần quan trọng trong việc kiểm soát oxy hòa tan trong nồi hơi, từ đó giúp kiểm soát sự ăn mòn. Thử nghiệm DEHA đảm bảo định lượng hệ thống có đủ hóa chất để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn nhưng không quá nhiều đến mức lãng phí hóa chất xử lý. Do đó, việc kiểm tra nước cấp nồi hơi thường xuyên đảm bảo hiệu quả tối đa của hệ thống.

Giới thiệu về Bộ dụng cụ xét nghiệm của chúng tôi

CHEMetrics cung cấp ba bộ dụng cụ kiểm tra nước nồi hơi khác nhau với hai hóa chất khác nhau để đo nồng độ DEHA.

Để phân tích so màu trực quan, bộ xét nghiệm CHEMets® sử dụng hóa học PDTS và có thể được sử dụng để đo DEHA trong phạm vi 0-400 & 400-3000 ppb. K-3925 sử dụng tế bào chuẩn độ Titrets® của CHEMetrics với chất chuẩn độ ceric sulfat và chất chỉ thị ferroin để đo phạm vi cao hơn 25-250 ppm trong quá trình xếp chồng.

Để phân tích bằng thiết bị, bộ thử nghiệm so màu Vacu-vials® K-3903 yêu cầu sử dụng quang kế có chỉ số đọc trực tiếp CHEMetrics hoặc quang phổ kế có khả năng chấp nhận ô tròn đường kính 13 mm. Nó đo từ 0-2,00 ppm DEHA bằng cách sử dụng hóa học PDTS.

Phân tích nước test nhanh kiểm tra DEHA trong nước - Chemetrics USA K-3902 và K-3925 và K-3903

Phân tích nước test nhanh kiểm tra DEHA trong nước – Chemetrics USA K-3902 và K-3925 và K-3903

Visual Kits

RangeMDLMethodKit Catalog No.Refill Catalog No.
0-400 & 400-3000 ppb15 ppbPDTSK-3902R-3902
25-250 ppm25 ppmCeric Sulfate Titrant with Ferroin IndicatorK-3925

Phân tích nước test nhanh kiểm tra DEHA trong nước – Chemetrics USA K-3902 và K-3925 và K-3903

Instrumental Kits

RangeMethodKit Catalog No.
0-2.00 ppmPDTSK-3903

 

Phương pháp

  1. 1. Phương pháp PDTS

Tham khảo: G. Frederick Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed., p. 47 (1980). The boiler water test kits employ the PDTS chemistry, in which DEHA reduces iron III (ferric state) to iron II (ferrous state), which readily reacts with PDTS (3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenylsulfonic acid)-1,2,4-triazine disodium salt) to form a pink-purple colored complex in direct proportion to the DEHA concentration. Test results are expressed in ppb (ug/L) or ppm (mg/L) DEHA.

  1. 2. Phương pháp chuẩn độ Ceric Sulfate

Tham khảo: Được phát triển bởi CHEMetrics, LLC CHEMetrics đã phát triển một phương pháp chuẩn độ sử dụng chất chuẩn độ ceric sulfat và chỉ báo điểm kết thúc ferroin. DEHA khử sắt sắt thành trạng thái kim loại màu, và sắt kim loại thu được được chuẩn độ bằng chất chuẩn độ ceric sulfat. Kết quả xét nghiệm được biểu thị bằng ppm (mg/L) DEHA.

 

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện độc quyền của Chemetrics (USA) tại Việt Nam

Phân tích nước test nhanh kiểm tra DEHA trong nước – Chemetrics USA K-3902 và K-3925 và K-3903

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm sản phẩm chemetrics tại đây

Xem thêm thông tin về Chemetrics (USA) tại đây