Phân tích nước Test kit kiểm tra nhanh Monochloramine trong nước – Chemetrics USA  K-6803 và Chemetrics K-6802

Monochloramine (NH2Cl) là gì?

Chloramines là một nhóm các hợp chất hóa học có chứa amoniac và clo. Monochloramine (NH2Cl) là hợp chất hóa học đơn giản nhất của nhóm chloramine và kết quả là thường được gọi là “chloramine”.

Monochloramine là một chất lỏng không màu hòa tan trong nước. Nó thường được thêm vào nước uống để hoạt động như một chất khử trùng thứ cấp trong một quá trình gọi là clo hóa.

Monochloramine được hình thành do phản ứng của amoniac tự do (NH3 và NH4+) với clo tự do. Dichloramine (NHCl2) và trichloramine (NCl3) cũng sẽ hình thành nếu clo tự do vẫn còn trong dung dịch sau khi tất cả amoniac tự do đã được chuyển thành monochloramine. Dichloramine và trichloramine kém hiệu quả hơn trong việc khử trùng và gây mùi khó chịu cho nước. Do đó, quy trình clo hóa được tối ưu hóa để sản xuất monochloramine.

 

Visual Kits

RangeMDLMethodKit Catalog No.Refill Catalog No.
0 – 20 ppm as NH2Cl-Cl20.625 ppmHydroxybenzyl Alcohol (HBA)K-6802R-6802

Instrumental Kits

RangeMethodKit Catalog No.
V-2000: 0 – 15.0 ppm, V-3000 & Spec: 0 – 8.00 ppm as NH2Cl-Cl2Hydroxybenzyl Alcohol (HBA)K-6803
Phân tích nước Test kit kiểm tra nhanh Monochloramine trong nước – Chemetrics USA  K-6803 và Chemetrics K-6802

Phân tích nước Test kit kiểm tra nhanh Monochloramine trong nước – Chemetrics USA  K-6803 và Chemetrics K-6802

Phương pháp

Monochloramine phản ứng với rượu hydroxybenzyl (HBA), với sự có mặt của natri nitroferricyanua, để tạo thành phức hợp có màu xanh lục. Phương pháp thử này chỉ đo monochloramine. Kết quả được biểu thị bằng ppm (mg/L) monochloramine dưới dạng clo, NH2Cl-Cl2.

Tham khảo: Krom, Michael Xác định Amoniac bằng phép đo quang phổ: Một nghiên cứu về việc giảm Berthelot đã được sửa đổi bằng cách sử dụng Salicylate và Dichloroisocyanurat, Nhà phân tích, V105 trang 305-316, 1980.

 

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện độc quyền của Chemetrics (USA) tại Việt Nam

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm sản phẩm chemetrics tại đây

Xem thêm thông tin về Chemetrics (USA) tại đây