Phân tích nước test nhanh Chlorine Clo dư trong nước K-2504 Chemetrics Chlorine (free & total) — CHEMets Visual Test Kit

Catalog No.: K-2504 Chemetrics Chlorine
Range: 0-1 & 0-5 ppm
MDL: 0.05 ppm
Method: DPD (free & total)

Our CHEMets Free and Total Chlorine Test Kit K-2504 Chemetrics comes in a plastic case and contains everything needed to perform 30 tests: Refill, Low and High Range Comparators, Activator Solution, 25 mL sample cup, and instructions.

K-2504 Clo (tự do & tổng số) — Bộ kiểm tra trực quan CHEMets Số danh mục: K-2504 Phạm vi: 0-1 & 0-5 trang/phút MDL: 0,05 trang/phút Phương pháp: DPD (miễn phí & tổng cộng) Bộ kiểm tra clo tổng và clo dư CHEMets (K-2504) của chúng tôi được đựng trong hộp nhựa và chứa mọi thứ cần thiết để thực hiện 30 xét nghiệm: Nạp lại, Bộ so sánh dải thấp và cao, Dung dịch kích hoạt, cốc đựng mẫu 25 mL và hướng dẫn.

Phân tích Clo dư trong nước K-2504 Chemetrics Chlorine (free & total) — CHEMets Visual Test Kit

Phân tích Clo dư trong nước K-2504 Chemetrics Chlorine (free & total) — CHEMets Visual Test Kit

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện độc quyền của Chemetrics (USA) tại Việt Nam

Các sản phẩm của Chemetrics bao gồm các test kit nước, thiết bị, thuốc thử để test chất lượng nước như:

 • Hàm lượng oxygen hòa tan
 • Cloride
 • COD
 • Clorine
 • Test Kit đo Đồng hòa tan trong nước
 • Test Kit đo Oxygen hòa tan trong nước
 • Test Kit đo Clo trong nước
 • Test Kit đo Amoniac trong nước
 • Test Kit đo Chromate trong nước
 • Test Kit đo Phosphate trong nước
 • Test Kit đo Cloride trong nước
 • Máy Quang phổ đơn SAM phân tích Amoniac trong nước
 • Test Kit đo Persulfate trong nước
 • Test Kit đo chỉ tiêu COD
 • Test Kit đo Hydrogen Peroxide
 • Test Kit đo Monochloramine trong nước
 • Test Kit đo Molybdate trong nước
 • Test Kit đo Cyanide trong nước
 • Test Kit đo DEHA trong nước
 • Test Kit đo Sắt trong nước
 • Test Kit đo Mangan trong nước
 • Test Kit đo Chất tẩy rửa bề mặt Anion và MBAS trong nước
 • Test Kit đo Sulfide trong nước
 • Test Kit đo Sulfate trong nước
 • Test Kit đo Kẽm Zn trong nước
 • Test Kit đo Formaldehyd trong nước – Chemetrics
 • Test Kit đo kiểm tra nước ngọt Water Rangers
 • Test Kit Chemetrics đo chỉ tiêu nước

Phân tích nước test nhanh Chlorine Clo dư trong nước K-2504 Chemetrics Chlorine (free & total) — CHEMets Visual Test Kit

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất: K-5510 Hydrogen Peroxide Test Kit Chemetrics

Xem them sản phẩm chemetrcis tại đây

Xem thêm thông tin về Chemetrics (USA) tại đây.

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Hotline: 0896164868

Zalo: 0987445016