Mồ hôi nhân tạo kiểm tra da Pickering (USA)

Mồ hôi nhân tạo kiểm tra Khả năng chống nứt hạt, mất diện tích và tính linh hoạt của da trên giày – Phương pháp ASTM D2322-00

Phương pháp ASTM D2322-00 xác định khả năng chống nứt hạt, mất diện tích và tính linh hoạt của da trên giày đối với mồ hôi nhân tạo. (Phiên bản ổn định và pH tùy chỉnh có sẵn)

ASTM D2322-00 Artificial Perspiration

 

Mồ hôi nhân tạo ăn mòn

Mồ hôi nhân tạo ăn mòn

 

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện chính hãng duy nhất về tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Pickering tại Việt Nam

Xem thêm về Pickering (USA) tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.