Nước biển nhân tạo Substitute Ocean Water – Pickering USA

Để giải quyết các ứng dụng thử nghiệm sản phẩm thân thiện với môi trường, Pickering Laboratories, Inc. hiện cung cấp Chất thay thế nước cứng, được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E1945-02. Dung dịch chứa một lượng chính xác các ion Canxi và Magiê và có ba mức độ cứng. Phương pháp ASTM đề cập đến việc kiểm tra khả năng phân tán thuốc trừ sâu, nhưng chất thay thế nước cứng có thể được sử dụng để kiểm tra các chất tẩy rửa cũng như quá trình tạo bọt và quá trình khác bị ảnh hưởng bởi độ cứng của nước. Chúng tôi cũng cung cấp Nước biển thay thế, được chuẩn bị theo phương pháp chính thức của ASTM D1141-98 và Nước biển nhân tạo để thử nghiệm thẩm thấu theo Quy trình hoạt động thử nghiệm 08-2-501A.

Substitute Ocean Water ASTM D1141-98 (2003).

Nước biển thay thế được chuẩn bị theo phương pháp chính thức của ASTM D1141-98. Sản phẩm này có thể được sử dụng thành công trong nhiều thử nghiệm khác nhau khi cần có dung dịch mô phỏng nước biển, chẳng hạn như thử nghiệm nhiễm dầu, đánh giá chất tẩy rửa và thử nghiệm ăn mòn. Độ pH của dung dịch là 8,2. Dung dịch đã sẵn sàng để sử dụng và được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Hỏi về các kích cỡ khác nhau.

Catalog No. Description Qty
1700-0801Substitute Ocean Water ASTM D1141-98

(2003).

4×950 mL
1700-0802Substitute Ocean Water ASTM D1141-98

(2003), – Stabilized.

4×950 mL
1700-0803Substitute Ocean Water ASTM D1141-98 (2003), – Stabilized.200 g

 Simulated Sea Water for Permeation Testing.

Giải pháp này được xây dựng theo Quy trình Hoạt động Thử nghiệm 08-2-501A mô tả thử nghiệm thẩm thấu vật liệu bằng tác nhân hóa học hoặc chất mô phỏng (Thử nghiệm Swatch).

Catalog No. Description Qty
1700-0807Simulated Sea Water for Permeation Testing.950 mL

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện chính hãng duy nhất về tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Pickering tại Việt Nam

Xem thêm về Pickering (USA) tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.