Giới thiệu

Cột phân tích và tiền cột sắc ký lỏng của Pickering Laboratory được thiết kế dành cho các ứng dụng yêu cầu tạo dẫn xuất sau cột. Công nghệ này đảm bảo phát hiện một số loại hợp chất ở nồng độ rất thấp như các axit amin, thuốc trừ sâu và polyamines.

Mỗi cột được đóng gói và kiểm tra phù hợp để tách các hợp chất mục tiêu theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng sắc ký của Pickering và phương pháp phân tích đã được công bố. Các tiêu chí chấp nhận sau áp dụng cho tất cả các cột của Pickering:

  • Với cột bảo vệ được lắp đặt, có thể tạo sắc ký đồ cụ thể của các hợp chất trong hỗn hợp thử nghiệm tiêu chuẩn
  • Tách các hợp chất theo thứ tự đã thiết lập với độ phân giải cụ thể của các cặp quan trọng
  • Hoạt động trong phạm vi áp suất ngược quy định
  • Không có vật liệu gây ô nhiễm có thể gây nhiễu baseline

Chỉ sau khi tất cả các tiêu chí đã được đáp ứng, số sê-ri và nhãn của cột mới được dán vào. Một cách đơn giản, cột được đảm bảo tạo ra sắc ký đồ cho ứng dụng dự kiến của nó nếu nó được vận hành theo các điều kiện và phương pháp do Pickering quy định.

Ưu điểm

  • Được sản xuất để sử dụng cho các ứng dụng dẫn xuất sau cột
  • Đảm bảo phát hiện các hợp chất nhất định ở nồng độ thấp như axit Amin, thuốc trừ sâu…
  • Công nghệ GARD™ giúp bảo vệ và tăng thời gian sử dụng

Xem thêm về Cột phân tích và tiền cột sắc ký lỏng tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.