Giới thiệu

Mồ hôi nhân tạo từ Pickering cung cấp một giải pháp sẵn sàng để sử dụng ngay và gần giống với mồ hôi thực sự của con người. Nó bao gồm 19 amino acid, 7 loại khoáng chất và 4 chất chuyển hóa phổ biến nhất ở độ pH 4,5.

Được pha chế để có thể tiêu chuẩn hóa phổ biến trên tất cả các ngành công nghiệp. Đây được xem là công thức duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu thử nghiệm đặt ra.

Ứng dụng

  • Dùng dịch mồ hôi nhân tạo mô phỏng quá trình sử dụng, ảnh hưởng của mồ hôi người.
  • Áp dụng trong kiểm tra Nickel (BS EN 1811: 2011)
  • Xác định khả năng chống ăn mòn (xỉn màu, oxy hóa và thâm nhập bề mặt) đối với lớp phủ hợp kim vàng trên vỏ đồng hồ và phụ kiện (ISO ISO 3160)
  • Khả năng chống hóa chất của vật liệu và linh kiện trang trí ô tô (GMW14334)
  • Xác định độ bền màu của các sản phẩm sử dụng phổ biến khi tiếp xúc với mồ hôi (DIN 53160, BS EN 1811: 2011)
  • Xác định độ bền màu của hàng dệt trước tác động của mồ hôi acid (AATCC 15 và 125)
  • Ứng dụng trong các tiêu chuẩn khác: ANSI-BHMA A156.18, ISO 12870, ISO 105-B07 và ISO 105-E04

Xem thêm về Mồ hôi nhân tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.