Máu tổng hợp Synthetic Blood – Pickering USA

Máu tổng hợp có sức căng bề mặt và độ nhớt gần giống với máu người

Giải pháp này được thực hiện theo các phương pháp của ASTM nhằm kiểm tra hiệu quả của PPE và quần áo bảo hộ.

Máu tổng hợp theo tiêu chuẩn ASTM F1819-07

Công thức máu tổng hợp này được điều chế theo các phương pháp chính thức ASTM F1819-07, ASTM F1670, ASTM F1862 và ASTM F2100. Nó được dùng để thử nghiệm sản phẩm và có sức căng bề mặt và độ nhớt gần với máu người. Ngoài ra, màu sắc của dung dịch nhằm mục đích bắt chước sự xuất hiện của máu người thật. Công thức này có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của vật liệu được sử dụng trong quần áo bảo hộ. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng hấp thụ của vật liệu tiếp xúc với da người trong thời gian dài. Công thức không phù hợp cho nghiên cứu y học. Nó có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có thời hạn sử dụng là một năm.

Synthetic Blood.

Catalog No. Description Qty
1700-0820Synthetic Blood According to ASTM F1819-07/F1670.each (200 mL/bottle)
1700-0920Synthetic Blood According to ASTM F1819-07/F1670.Case of 4 (950 mL /bottle)
1700-0821Synthetic Blood According to ASTM F1862/F1862M-17.each (200 mL/bottle)
1700-0921Synthetic Blood According to ASTM F1862/F1862M-17.Case of 4 (950 mL /bottle)

 Tegent Scientific Việt Nam là đại diện chính hãng duy nhất về tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Pickering tại Việt Nam

Xem thêm về Pickering (USA) tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.