Giới thiệu

Thử nghiệm nước bọt nhân tạo trên đồ chơi, thiết bị nha khoa hoặc trong nghiên cứu dược phẩm là bắt buộc để đạt được mức độ an toàn có thể chấp nhận về độ tin cậy của sản phẩm.

Hãng Pickering đã thiết kế sản xuất nhiều công thức nước bọt nhân tạo để thử nghiệm và nghiên cứu. Một số sản phẩm tuân theo các phương pháp thử nghiệm chính thức được chấp nhận trên toàn cầu nhằm kiểm tra độ ăn mòn hoặc độ bền màu của các sản phẩm tiêu dùng và thiết bị nha khoa.

 Ứng dụng

  • Dùng để kiểm tra các sản phẩm về độ ăn mòn, độ bền màu và sự đổi màu
  • Dùng để xác định độ bền màu của sản phẩm dự định đưa vào miệng (DIN 53160-1: 2010-10)
  • Kiểm tra độ ăn mòn đối với vật liệu kim loại trong thiết bị nha khoa (ISO 10271-2011)
  • Kiểm tra khả năng phân hủy sinh học của hợp kim kim loại nha khoa (AFNOR NF S91-141)
  • Dùng trong ghiên cứu dược phẩm, nghiên cứu y tế và nha khoa
  • Dùng trong ứng dụng yêu cầu nghiên cứu ảnh hưởng của các enzym trong nước bọt

Xem thêm về Nước bọt nhân tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.