Dịch phổi nhân tạo Simulated Lung Fluid – Pickering USA

Dịch đường hô hấp là một hỗn hợp phức tạp, vẫn chưa đặc trưng, ​​có chứa muối, protein, lipid, chất hoạt động bề mặt và các hợp chất khác được tiết ra tại địa phương. Dịch hô hấp cũng không đồng nhất và có đặc điểm riêng của từng vùng.

Dịch phổi nhân tạo đơn giản nhất, được gọi là dung dịch Gamble, là dung dịch muối sinh lý đã được sử dụng để nghiên cứu khả năng hòa tan thuốc cũng như độ hòa tan và khả dụng sinh học của các hợp chất độc hại được tìm thấy trong các hạt hít vào.

Giải pháp của Gamble đại diện cho dịch kẽ sâu bên trong phổi và được sử dụng để mô phỏng các tình trạng phổi khác nhau. Nó được sử dụng trong các nghiên cứu phân phối thuốc qua phổi cũng như trong các nghiên cứu về hiệu ứng hít phải hạt.

Citrate được sử dụng trong dung dịch của Gamble thay cho protein để tránh tạo bọt và axetat thay cho axit hữu cơ. Dung dịch của Gamble có độ pH là 7,4.

Dịch phổi nhân tạo với chất hoạt động bề mặt

Dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) là một phospholipid và là một trong những chất hoạt động bề mặt phổi chính được tìm thấy trong dịch phổi.

Chức năng chính của DPPC là giảm sức căng bề mặt của chất lỏng trong phổi và giúp hấp thụ oxy vào giao diện không khí-lỏng. Được biết đây là một quá trình khó khăn để đưa DPPC vào giải pháp. Với ý nghĩ đó, chúng tôi cung cấp dịch phổi tổng hợp với DPPC được hòa tan và trộn sẵn để thuận tiện cho bạn.

Simulated Lung Fluid.

Catalog No. Description Qty
1700-0800Simulated Lung Fluid – Gamble’s Formulation.each (200 mL/bottle)
1700-0808Gamble’s Simulated Lung Fluid, Stabilized.each (200 mL/bottle)
1700-0818Lung Fluid with DPPC Surfactant.each (200 mL/bottle

 Tegent Scientific Việt Nam là đại diện chính hãng duy nhất về tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Pickering tại Việt Nam

Xem thêm về Pickering (USA) tạo tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.