Phân tích nước test kit kiểm tra nhanh nitrite trong nước  K-7004C Chemetrics test kit Nitrite – VACUettes Visual High Range Kit – Tegent Việt Nam

Nitrite — Bộ test kit Chemetrics nồng độ cao so màu VACUettes
Số danh mục: K-7004C
Phạm vi: 0-3000 ppm tính theo N
MDL: 200 ppm

Phương pháp: Hình thành thuốc nhuộm Azo
Bộ K-7004C được đựng trong hộp nhựa và chứa mọi thứ cần thiết để thực hiện 30 xét nghiệm (trừ nước cất): Refill, Comparator, cốc pha loãng cá hồng, ống nghiệm siêu nhỏ và hướng dẫn.
Thời hạn sử dụng: Chất bổ sung và chất so sánh có trong bộ sản phẩm này có thời hạn sử dụng là 12 tháng.
Thời gian phân tích: 10 phút

Phân tích nước test kit kiểm tra nhanh nitrite trong nước  K-7004C Chemetrics

Phân tích nước test kit kiểm tra nhanh nitrite trong nước  K-7004C Chemetrics

Nitrite — VACUettes Visual High Range Kit

Catalog No.: K-7004C
Range: 0-3000 ppm as N
MDL: 200 ppm
Method: Azo Dye Formation

Kit K-7004C comes in a plastic case and contains everything needed to perform 30 tests (except distilled water): Refill,  Comparator, dilutor snapper cup, micro test tube, and instructions.

Shelf life: The refill and comparator contained in this kit have shelf lives of 12 months.

Tegent Scientific Việt Nam là đại diện độc quyền của Chemetrics (USA) tại Việt Nam

Các sản phẩm của Chemetrics bao gồm các test kit nước, thiết bị, thuốc thử để test chất lượng nước như:

 • Hàm lượng oxygen hòa tan
 • Cloride
 • COD
 • Clorine
 • Test Kit đo Đồng hòa tan trong nước
 • Test Kit đo Oxygen hòa tan trong nước
 • Test Kit đo Clo trong nước
 • Test Kit đo Amoniac trong nước
 • Test Kit đo Chromate trong nước
 • Test Kit đo Phosphate trong nước
 • Test Kit đo Cloride trong nước
 • Máy Quang phổ đơn SAM phân tích Amoniac trong nước
 • Test Kit đo Persulfate trong nước
 • Test Kit đo chỉ tiêu COD
 • Test Kit đo Hydrogen Peroxide
 • Test Kit đo Monochloramine trong nước
 • Test Kit đo Molybdate trong nước
 • Test Kit đo Cyanide trong nước
 • Test Kit đo DEHA trong nước
 • Test Kit đo Sắt trong nước
 • Test Kit đo Mangan trong nước
 • Test Kit đo Chất tẩy rửa bề mặt Anion và MBAS trong nước
 • Test Kit đo Sulfide trong nước
 • Test Kit đo Sulfate trong nước
 • Test Kit đo Kẽm Zn trong nước
 • Test Kit đo Formaldehyd trong nước – Chemetrics
 • Test Kit đo kiểm tra nước ngọt Water Rangers
 • Test Kit Chemetrics đo chỉ tiêu nước

Phân tích nước test kit kiểm tra nhanh nitrite trong nước  K-7004C Chemetrics

Xem them sản phẩm chemetrcis tại đây

Xem thêm thông tin về Chemetrics (USA) tại đây.

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Hotline: 0896164868

Zalo: 0987445016