Phân tích nước Test nhanh kiểm tra Silica trong nước bằng Chemetrics K-9011 Silica ULR CHEMets Visual Kit

Catalog No.: K-9011
Range: 0-0.20 ppm
MDL: 0.02 ppm
Method: Heteropoly Blue
Kit K-9011 comes in a cardboard box and contains everything needed to perform 30 tests: Refill, Comparator, Neutralizer Solution, Activator Solution, 25 mL sample cup, sample cup top, and instructions.Shelf life: The refill contained in this kit has a shelf life of 18 months when stored in the dark and at room temperature.

Phân tích nước Test nhanh kiểm tra Silica trong nước bằng Chemetrics K-9011 Silica ULR CHEMets Visual Kit

Phân tích nước Test nhanh kiểm tra Silica trong nước bằng Chemetrics K-9011 Silica ULR CHEMets Visual Kit

Phạm vi: 0-0,20 ppm
MDL: 0,02 ppm
Phương pháp: Màu xanh dị hợp
Bộ K-9011 được đựng trong hộp bìa cứng và chứa mọi thứ cần thiết để thực hiện 30 xét nghiệm: Nạp lại, Bộ so sánh, Dung dịch trung hòa, Dung dịch kích hoạt, cốc đựng mẫu 25 mL, mặt cốc chứa mẫu và hướng dẫn.

Thời hạn sử dụng: Phần nạp lại trong bộ sản phẩm này có thời hạn sử dụng là 18 tháng khi được bảo quản ở nơi tối và ở nhiệt độ phòng.

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất CHEMetrics .

Xem them sản phẩm chemetrcis tại đây

Xem thêm thông tin về Chemetrics (USA) tại đây.

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Hotline: 0896164868

Zalo: 0987445016