ỨNG DỤNG THIẾT BỊ QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHANH CHẤT LƯỢNG THUỐC

Tổng quan về thuốc giả Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) thuốc giả được định nghĩa như sau: “Thuốc giả là sản phẩm được gắn nhãn hiệu sai một cách gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc. Thuốc giả có thể bao gồm sản phẩm chứa đúng hoặc […]

Tháng Chín 12, 2022
Đọc thêm