Thẻ

máy rửa ống nghiệm

các loại máy lắc

máy phân tích Tnb

máy phân tích TOC

máy rửa cho Lab

máy cô quay 20L

máy bơm nhu động Heidolph

máy cô mẫu nhiều vị trí

máy cô ly tâm chân không

máy cô dung môi

máy cô mẫu

máy cô quay heidolph

máy lắc

máy rửa bình định mức

máy rửa pipet

máy rửa vial

máy rửa Lab

máy đông khô phòng thí nghiệm

cô quay

cô mẫu

cô dung môi

máy rửa dụng cụ LAB

máy rửa dụng cụ thủy tinh

cô ly tâm chân không

máy đông khô USA

Phòng thí nghiệm

thiết bị thí nghiệm

Steelco Việt Nam

test nhanh nước

CHEMETs

Chemetrics Viet Nam

Heidolph Việt Nam

6667

đại diện Heidolph Việt Nam

máy cô quay chân không heidolph

máy đông khô SP

Genevac

máy phân tích Cloride

máy phân tích AOX

máy phân tích halogen

máy phân tích nitrgen

máy phân tích lưu huỳnh

thẩm định độ sạch máy rửa

máy lắc ống nghiệm

máy lắc vortex

máy lắc ngang

máy lắc tròn

thiết bị đông khô

máy khuấy cơ Heidolph

Bơm Nhu động Heidolph

máy lắc Heidolph

cô quay Heidolph

máy rửa cho phòng Lab

Máy rửa dụng cụ thí nghiệm

TOC

TE

Heidolph

Máy cô quay chân không

Máy đông khô Pilot

SP scientific

Binder

Tủ vi khí hậu

Halogen hữu cơ

AOX/TOX

Máy đông khô

Nồi hấp tiệt trùng

Máy rửa dụng cụ

Steelco

raman Rigaku

máy raman cầm tay

chemetrics

bơm chân không

ly tâm

dung môi

bề mặt anion

MBAS

test sắt trong nước

bộ kit test

mangan trong nước

test DEHA trong nước

DEHA

test kit

raman cầm tay

tin

ASTM 5453

ASTM 6667

5453

phân tích Cloride

phân tích halogen

phân tích AOX

phân tích nitrogen

Phân tích lưu huỳnh

ATS

Tháng Bảy 4, 2023

Kiểm tra cellulozo

Tổng cacbon hữu cơ thường được sử dụng làm thông số sàng lọc chất hữu cơ trong tất cả các loại mẫu nước. Bao gồm nước uống, nước ngầm, nước mặt và nước thải. Carbon hữu cơ có thể tạo thành các hợp chất có hại cho môi trường. Bên cạnh đó có thể làm cạn kiệt lượng oxy trong nguồn nước.

Những mẫu này đôi khi chứa một lượng đáng kể các hạt vô cơ và hữu cơ không hòa tan, phải được đưa vào phân tích TOC. Các tiêu chuẩn quốc tế EN 1484 và ISO 8245 cung cấp một phương pháp để xác minh quá trình đồng nhất hóa và thu hồi các thành phần mẫu hòa tan không hoàn toàn (hạt vật chất <100 μm), còn được gọi là
‘Thử nghiệm Xenlulozơ’.

Máy phân tích tổng hàm lượng Carbon hữu cơ 

XPERT-TOC là máy phân tích Carbon hữu cơ tổng số oxy hóa xúc tác nhiệt độ cao. Được trang bị bộ lấy mẫu tự động tích hợp. XPERT-TOC được sử dụng để thực hiện ‘thử nghiệm cellulose’ theo tiêu chuẩn quốc tế EN 1484 và ISO 8245.

Giá trị trung bình của năm phép đo đối với nhiều tiêu chuẩn cho thấy khả năng phục hồi tốt trong phạm vi tiêu chí 90% – 110%. Với hệ số biến đổi độ lặp lại dưới 5%.

Việc đưa mẫu trực tiếp không có van và không có vách ngăn giúp phân tích chính xác tổng lượng Carbon hữu cơ trong các mẫu chứa hạt, với độ lặp lại tuyệt vời (RSD) và hoàn toàn tuân thủ EN 1484 và ISO 8245.

Xem chi tiết sản phẩm Phân tích TOC tại đây

Xem chi tiết sản phẩm Phân tích của TE Instruments tại đây

Xem chi tiết về TE Instruments  tại đây

TE Instruments thương hiệu được hỗ trợ độc quyền bời Tegent Việt nam

Share