Giới thiệu

Phần mềm AVA Lab Control là phần mềm điều khiển phòng thí nghiệm tự động hóa thông minh, theo dõi và điều khiển để tái tạo hóa học. Được thiết kế để đơn giản hóa các thí nghiệm đồng thời cải thiện độ chính xác của dữ liệu và chất lượng sản phẩm: từ một đĩa gia nhiệt đơn đến hệ thống phản ứng đa thiết bị.

 • Tự động hóa hoàn toàn: Kiểm soát khuấy, gia nhiệt và làm mát. Bổ sung có kiểm soát và ghi dữ liệu quy trình hoàn chỉnh.
 • Tiết kiệm hơn: Cải thiện năng suất tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc.
 • An toàn hóa học: Phần mềm điều khiển cho phép xác định ghi đè và ngưng điều kiện thử nghiệm an toàn .
 • Linh động: Với bốn cấp độ phần mềm khác nhau, AVA có thể phù hợp với thiết bị và ngân sách của bạn.

Phần mềm AVA Lab Control cấp độ 1: Đối với người dùng đĩa gia nhiệt muốn chạy, ghi lại và lặp lại các thử nghiệm.

Phần mềm AVA Lab Control cấp độ 2: Đối với người dùng đĩa gia nhiệt và máy khuấy trên cao muốn chạy, ghi lại và lặp lại các thử nghiệm.

Phần mềm AVA Lab Control cấp độ 3: Đối với các nhà hóa học muốn kiểm soát, lập lịch trình và ghi nhật ký các hệ thống phản ứng có vỏ áo.

Phần mềm AVA Lab Control cấp độ 4: Đây là phần mềm điều khiển phòng thí nghiệm được lựa chọn phổ biến nhất với khả năng kiểm soát phản ứng của nhiều thiết bị.

Ưu điểm

 • Cải thiện năng suất – giải phóng thời gian nghiên cứu
 • Ghi lại, chia sẻ và phân tích kết quả thử nghiệm
 • Lặp lại các thí nghiệm một cách chính xác để có kết quả có thể lặp lại và nhất quán
 • Chia sẻ kết quả giữa những người dùng để cải thiện nghiên cứu và cộng tác
 • Tăng cường an toàn
 • Chạy các thử nghiệm không cần giám sát một cách an toàn, giảm lỗi thủ công
 • Đặt giới hạn an toàn cho thiết bị để ngăn ngừa tai nạn
 • Định cấu hình cảnh báo âm thanh và hình ảnh

Ứng dụng

 • Kiểm soát và ghi nhật ký các thiết bị và quy trình chung của phòng thí nghiệm
 • Loại bỏ việc ghi dữ liệu thủ công, tốn thời gian
 • Theo dõi những gì bạn làm và lặp lại trong công cụ lập lịch thử nghiệm
 • Trực quan hóa kết quả để phân tích và báo cáo nhanh chóng
 • Liên kết các thiết bị để kiểm soát kép
 • Kiểm soát tối đa bốn thử nghiệm song song

Xem thêm về Phần mềm AVA Lab Control tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Radleys tại đây.