Giới thiệu

Hệ chiết pha rắn GreenHouse Work-Up Station™ với thiết kế cột xếp chồng sáng tạo. Sản phẩm cho phép hai cấp độ thanh lọc tuần tự. Chấp nhận tất cả các đĩa microtiter 24 giếng tiêu chuẩn. Tấm đỡ phía trên có thể tháo rời giúp thiết bị được sử dụng để thanh lọc đơn lẻ hoặc tuần tự. Nắp khí cho phép áp dụng áp suất để tăng tốc độ dòng chảy của các mẫu phức tạp. Chứa tất cả các cột lọc hoặc cột lọc 3 ml và 6 ml và 6 ml tiêu chuẩn.

Ưu điểm

  • Radleys cung cấp nhiều loại cột SPE, bao gồm silica, SAX axetat, aminopropyl, SCX, cùng với các cột lọc và tách pha
  • Thiết kế phù hợp với tất cả các cột lọc hoặc cột lọc 3 ml và 6 ml tiêu chuẩn có tab hoặc 6 ml
  • Chấp nhận tất cả các đĩa microtiter 24 giếng tiêu chuẩn. Cũng như các khối phản ứng GreenHouse Plus để thu thập phân đoạn
  • Miếng đệm bọt biển silicone trên các tấm đỡ trên và dưới giúp làm kín với nắp khí acrylic trong suốt
  • Thiết kế lõm độc đáo của các tấm đỡ định vị các cột định dạng tiêu chuẩn trong tấm microtiter
  • Cấu trúc nhôm anodised mạnh mẽ

Xem thêm về Hệ chiết pha rắn GreenHouse Work-Up Station™ tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Radleys tại đây.