Giới thiệu

Hệ phản ứng vỏ áo REACTOR-READY ™ DUO LAB  sở hữu tính năng độc đáo giống như Reactor-Ready nhưng có hai bình phản ứng bằng thủy tinh có vỏ bọc độc lập. Hệ thống có thể được cấu hình để hoạt động với một bộ điều chỉnh nhiệt duy nhất kiểm soát nhiệt độ vỏ của cả hai bình đồng thời. Hoặc với hai bộ điều nhiệt kiểm soát nhiệt độ của mỗi bình một cách độc lập.

Ứng dụng

Tổng hợp song song hoặc tối ưu hóa phản ứng: Sử dụng các bình có kích thước tương tự hoặc khác nhau và thay đổi tốc độ khuấy, hình dạng máy khuấy và nhiệt độ giữa các bình.

Chuyển chất phản ứng từ bình này sang bình kia bằng chân không hoặc bơm.

Sử dụng bình thứ hai làm bình tiếp nhận hoặc bình nạp (nơi thuốc thử có thể được làm nóng trước hoặc làm lạnh trước trước khi thêm vào).

Ưu điểm

  • Trao đổi nhanh chóng giữa hai bình một cách độc lập, với khớp nối ống và kẹp bình tháo lắp nhanh.
  • Lựa chọn bộ dụng cụ đa năng cho phép hai bình chạy từ một bộ điều nhiệt duy nhất hoặc hai bộ điều nhiệt riêng biệt.
  • Hệ thống chấp nhận hai máy khuấy trên cao có thể hoạt động độc lập.
  • Sử dụng phần mềm điều khiển tùy chọn để kiểm soát việc truyền chất lỏng giữa các tàu.

Xem thêm về Hệ phản ứng vỏ áo REACTOR-READY ™ DUO LAB tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Radleys tại đây.