Hóa chất chuẩn Lưu huỳnh  Sulfur và nitrogen theo các tiêu chuẩn ASTM từ ASI Standard

ASI là nhà sản xuất hóa chất chuẩn phân tích theo ASTM đặc biệt trong lĩnh vực phân tích nguyên tố và dầu khí, môi trường đến từ USA

Hóa chất chuẩn Lưu huỳnh  Sulfur và nitrogen theo các tiêu chuẩn ASTM

Hóa chất chuẩn Lưu huỳnh  Sulfur và nitrogen theo các tiêu chuẩn ASTM

Hóa chất chuẩn dạng dãy chuẫn ASTM

Hóa chất chuẩn dạng dãy chuẫn ASTM

 

Một vài mã chuẩn phân tích lưu huỳnh và nitrogen theo ASTM từ ASI Standard

Và nhiều loại hóa chất chuẩn khác trong phân tích nguyên tố : Liên hệ 0987445106
SCO10Sulfur in Crude Oil Calibration Standards, 10 standards per set, 100 ml each, Concentrations @ Blank, 0.1000, 0.2500, 0.5000, 1.0000, 1.5000, 2.0000, 3.0000, 4.0000, 5.0000 Wt %
SDF7Sulfur in Diesel Fuel Calibration Standards, 0-0.1 Wt%
Sulfur in Diesel Fuel Calibration Standards, 7 standards per set, 100 ml each, Concentrations @ Blank, 0.0200, 0.0400, 0.0500, 0.0600, 0.0800, 0.1000 Wt %

SDF10

Sulfur in Diesel Fuel Calibration Standards, 0-5.0 Wt%
Sulfur in Diesel Fuel Calibration Standards, 10 standards per set, 100 ml each, Concentrations @ Blank, 0.1000, 0.2500, 0.5000, 0.7500, 1.0000, 2.0000, 3.0000, 4.0000, 5.0000 Wt %
ULSD0-25ULSD Sulfur Standards for Ultra Low Sulfur in Diesel Testing, 6 Standard Sets
ULSD0-25 Sulfur Standards For EPA Ultra Low Sulfur Diesel Testing, 6 standards per set, 100 ml each, @ Blank, 5, 10, 15, 20, 25 mg/kg
ULSD0-50ULSD0-50 Sulfur Standards For EPA Ultra Low Sulfur Diesel Testing, 6 standards per set, 100 ml each, @ Blank, 5, 10, 15, 25, 50 mg/kg
SBSI13Sulfur in Isooctane Calibration Standards, 0-0.3 Wt%
Sulfur in Isooctane Calibration Standards, 13 standards per set, 100 ml each, Concentrations @ Blank, 0.0010, 0.0020, 0.0030, 0.0050, 0.0100, 0.0200, 0.0300, 0.0400, 0.0600, 0.1000, 0.2000, 0.3000 Wt %

 

Tegent Việt Nam là nhà cung cấp và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật các sản phẩm thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ: Hóa chất chuẩn ASI Standard tại Việt Nam

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ Và tư vấn

Xem thêm các sản phẩm vật tư tiêu hao tại đây

Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây.

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Hotline: 0896164868