Test Ammonia trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1420B

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3  K-1420B/R-1402B: 0 – 500 & 0 – 10,000 ppm N Quy trình kiểm tra cho khoảng nồng độ Amoniac  0 – 500 ppm 1. Đảm bảo rằng đầu VACUette được gắn chắc chắn vào đầu ống tiêm (dành riêng để sử dụng ở Bước 6). 2. Đổ […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ SẮT TRONG NƯỚC K-6010

Hướng dẫn xác định nồng độ Sắt (Fe) trong nước K-6010/R-6001: 0 – 1 & 1 – 10 ppm                                                                          […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ MOLYBDATE MoO4 2- TRONG NƯỚC

Hướng dẫn xác định nồng độ Molybdate MoO4 2- trong nước K-6701/R-6702: 0 – 7 ppm Mo K-6702/R-6702: 2 – 24 ppm Mo K-6720/R-6720: 20 – 200 ppm Mo Quy trình đo nồng độ Molybdate trong nước  1. Đổ mẫu cần kiểm tra vào cốc mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Đặt ống […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ MANGAN Mn

Hướng dẫn xác định nồng độ Mangan (Mn) K-6502/R-6502: 0 – 2 ppm Quy trình kiểm tra nồng độ Mangan  1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 15 mL (hình 1). 2. Thêm 3 giọt Dung dịch kích hoạt A-6502 (hình 2). Khuấy để trộn nội dung của cốc. 3. Đặt […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ĐỒNG

Hướng dẫn xác định nồng độ Đồng (Cu) K-3510/R-3510: 0 – 1 & 1 – 10 ppm Quy trình kiểm tra nồng độ Đồng trong nước 1. Đổ mẫu cần kiểm tra vào cốc mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Đặt đầu ống CHEMet, đầu tiên, vào cốc đựng mẫu. Chụp mẹo. Ống […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ SẮT K-6210D, K-6010D, K-6010A, K-6010B, K-6010C

Hướng dẫn xác định nồng độ Sắt (Fe) K-6210D/R-6201D: 0 – 30 & 30 – 300 ppm K-6010D/R-6001D: 0 – 30 & 30 – 300 ppm K-6010A/R-6001A: 0 – 60 & 60 – 600 ppm K-6010B/R-6001B: 0 – 120 & 120 – 1200 ppm K-6010C/R-6001C: 0 – 1200 & 1200 – 12,000 ppm Quy trình […]

Máy rửa dụng cụ

HƯỚNG DẪN RỬA DỤNG CỤ

Hướng Dẫn rửa dụng cụ thí Nghiệm Việc rửa dụng cụ thí nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng thí nghiệm Không gây nhiễm chéo Không ảnh hưởng đến thí nghiệm Không còn yếu tố gây nhiễu đến kết quả thí nghiệm Rửa dụng cụ thí nghiệm có thể tiến […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ SẮT TRONG NƯỚC K-6210

Hướng dẫn xác định nồng độ Sắt (Fe) trong nước K-6210/R-6001: 0 – 1 & 1 – 10 ppm Quy trình đo Sắt (II) 1. Đổ mẫu cần kiểm tra vào cốc mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Đặt đầu ống CHEMet, đầu tiên, vào cốc đựng mẫu. Chụp mẹo. Ống thuốc sẽ […]

Máy rửa dụng cụ Lab 610 Steelco

MÁY RỬA DỤNG CỤ ĐĨA PETRI PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÁY RỬA DỤNG CỤ ĐĨA PETRI PHÒNG THÍ NGHIỆM Máy rửa đĩa petri phòng thí nghiệm  từ thương hiệu Steelco với các model: Lab 500 và Lab 610 lab 1500 phù hợp cho việc rửa các loại đĩa petri Khay rửa vial của máy rửa Steelco có những đặc điểm: Bằng thép không gỉ Vòi […]

Máy rửa dụng cụ dòng Lab 610 Steelco

MÁY RỬA DỤNG CỤ VIAL PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÁY RỬA DỤNG CỤ VIAL PHÒNG THÍ NGHIỆM Máy rửa vial phòng thí nghiệm  từ thương hiệu Steelco với các model: Lab 500 và Lab 610 lab 1500 phù hợp cho việc rửa các loại vial trong phòng thí nghiệm với các thể tích từ  2-10 mL Khay rửa vial của máy rửa Steelco có […]

Máy rửa dụng cụ ống nghiệm

MÁY RỬA DỤNG CỤ ỐNG NGHIỆM TEST TUBE

MÁY RỬA DỤNG CỤ ỐNG NGHIỆM TEST TUBE Máy rửa ống nghiệm, test tube  từ thương hiệu Steelco với các model: Lab 500 và Lab 610 lab 1500 phù hợp cho việc rửa các loại chai lọ trong phòng thí nghiệm với các thể tích từ  2 -100 mL Khay rửa chai lọ của máy […]

Máy rửa chai lọ phòng thí nghiệm

MÁY RỬA DỤNG CỤ CHAI LỌ PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÁY RỬA CHAI LỌ PHÒNG THÍ NGHIỆM Máy rửa dụng cụ thí nghiệm từ thương hiệu Steelco với các model: Lab 500 và Lab 610 lab 1500 phù hợp cho việc rửa các loại chai lọ trong phòng thí nghiệm với các thể tích từ 10 – 2000 mL. Khay máy rửa Steelco có những […]