HẤP TIỆT TRÙNG

Giới thiệu Trong tất cả các phương pháp hiện có để khử trùng, nhiệt ẩm ở dạng hơi bão hòa dưới áp suất được sử dụng rộng rãi nhất và đáng tin cậy nhất. Phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước không mang tính độc hại, giá thành thấp và có khả năng diệt khuẩn […]

Chuẩn bị mẫu

Giới thiệu Trong hóa học phân tích, công tác chuẩn bị mẫu (sample preparation) liên quan đến các cách thức xử lý mẫu trước khi phân tích. Đây là một bước rất quan trọng trong hầu hết các kỹ thuật phân tích vì các kỹ thuật này thường không đáp ứng với chất cần được […]

KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN SPE

Giới thiệu Với tình hình phát triển như hiện nay, ngày càng nhiều chất ô nhiễm nguy hại được đưa vào môi trường tự nhiên. Mặc dù các phương pháp phân tích đã và đang phát triển, song việc xác định trực tiếp hàm lượng chất độc trong mẫu môi trường là rất khó khăn. […]

Chromatography #14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….

Chromatography #6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Massa euismod augue….