test Test amoniac trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1420

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1420/R-1402: 0 – 4 & 0 – 80 ppm N Quy trình kiểm tra cho khoảng nồng độ Amoniac NH3 0 – 4 ppm 1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 20 mL. Hình 1 2. Thêm 4 giọt dung dịch ổn định […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PHOTPHAT PO4 K-8510D, K-8510A, K-8510B, K-8510C

Hướng dẫn xác định nồng độ Photphat PO4 K-8510D/R-8510D: 0 – 30 & 30 – 300 ppm PO4 K-8510A/R-8510A: 0 – 60 & 60 – 600 ppm PO4 K-8510B/R-8510B: 0 – 120 & 120 – 1200 ppm PO4 K-8510C/R-8510C: 0 – 1200 & 1200 – 12,000 ppm PO4 Quy trình kiểm tra nồng độ phốt […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PHỐT PHÁT PHOSPHATE PO4 K-8510

Hướng dẫn xác định nồng độ Phốt phát PO4  K-8510/R-8510: 0 – 1 & 1 – 10 ppm PO4 Quy trình kiểm tra Phốt phát PO4  1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Thêm 2 giọt Dung dịch ổn định A-8500 (hình 2). Khuấy để trộn […]

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ PHỐT PHÁT PHOSPHATE PO4 K-8530, K-8515

Hướng dẫn xác định nồng độ Phốt phát PO4 PHOSPHATE K-8530/R-8515: 2 – 30 ppm PO4 K-8515/R-8515: 0 – 120 ppm PO4 Quy trình đo nồng độ phốt phát  1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 25 mL (hình 1). 2. Đặt ống CHEMet, đầu ống, vào cốc đựng mẫu. Chụp […]

test Test amoniac trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1510D, K-1510A, K-1510B, K-1510C

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1510D/R-1501D: 0 – 30 & 30 – 300 ppm N K-1510A/R-1501A: 0 – 60 & 60 – 600 ppm N K-1510B/R-1501B: 0 – 120 & 120 – 1200 ppm N K-1510C/R-1501C: 0 – 1000 & 1000 – 10,000 ppm N Quy trình kiểm tra nồng độ Amoniac […]

test Test amoniac trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1510

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1510/R-1501: 0 – 1 & 1 – 10 ppm N Quy trình kiểm tra không phải nước biển 1. Đổ mẫu cần thử vào cốc đựng mẫu đến vạch 25 mL (hình 1) 2. Thêm 2 giọt Dung dịch ổn định A-1500 (hình 2). Khuấy để trộn […]

Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH TRONG XĂNG DẦU VÀ LPG

MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH 5453 TRONG XĂNG DẦU VÀ LPG 6667 Lưu huỳnh trong xăng dầu và LPG có ảnh hưởng đến môi trường và sự ăn mòn hệ thống đường ống… Vì vậy hàm lượng lưu huỳnh trong dầu và LPG phải được kiểm soát theo các tiêu chuẩn của ASTM.Hiện tại hàm […]

Máy rửa dụng Lab 500 của Steelco

ĐỘ SẠCH MÁY RỬA DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Làm sao đảm bảo độ sạch máy rửa dụng cụ thí nghiệm? Khi đã chọn sản phẩm máy rửa dụng cụ phù hợp, việc đảm bảo dụng cụ đã rửa sạch có ý nghĩa quan trọng. Làm sao đảm bảo dụng cụ đã sạch sau khi rửa? Thế nào là dụng cụ sạch: Không tồn […]

Cô quay chân không công nghiệp Heidolph

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG HEIDOLPH

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG HEIDOLPH CÔ QUAY CHÂN KHÔNG có nhiều ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực khoa học. Xem thêm về ứng dụng tại đây Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy cô quay chân không. Hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Âu Mỹ… Vậy đâu […]

Máy Phân tích TOC từ TE Instrument Xpert

MÁY PHÂN TÍCH TOC VÀ TNb

MÁY PHÂN TÍCH TOC VÀ TNb Áp dụng cho mẫu rắn và lỏng có thể tùy chon cho mẫu khí Hàm lượng tổng carbon (TC) Tổng carbon vô cơ (TIC) Tổng carbon hữu cơ (TOC) Carbon hữu cơ không purge (NPOC) trong các nền mẫu nước khác nhau (nước uống, nước thải, nước công nghiệp, […]

Máy rửa bình định mức

KHAY RỬA MÁY RỬA DỤNG CỤ

Khay rửa máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm  Phòng thí nghiệm trang bị nhiều loại dụng cụ thủy tinh khác nhau như: Pippet, Buret, Bình định mức nhỏ, Bình định mức lớn, Erlen bình tam giác, Đĩa petri, Đĩa cân mẫu, Chai thủy tinh, Chai trung tính, Vial, Ống nghiệm ống ly tâm, Cốc, […]

Test Ammonia trong nước

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AMONIAC NH3 K-1420D

Hướng dẫn xác định nồng độ Amoniac NH3 K-1420D/R-1402D: 0 – 125 & 0 – 2500 ppm N Quy trình kiểm tra cho khoảng nồng độ Amoniac 0 – 125 ppm 1. Đảm bảo rằng đầu VACUette được gắn chắc chắn vào đầu ống tiêm (dành riêng để sử dụng ở Bước 6). 2. Đổ […]