Các dòng máy quang phổ UV-VIS gọi tắc là Máy UV-VIS từ PEAK Instruments trong các ứng dụng phân tích, nghiên cứu. Máy UV Vis đáp ứng các yêu cầu về CFR 21 part 11 chữ kí điện tự, phân quyền sử dụng, audit trail …

Máy UV VIS khi dùng trong phân tích còn có tên gọi là pương pháp phân tích trắc quang.

Các dòng máy quang phổ UV-VIS gọi tắc là Máy UV-VIS của PEAK Instruments có nhiều model khác nhau

Máy UV Vis đáp ứng các yêu cầu về CFR 21 part 11 chữ kí điện tự, phân quyền sử dụng, audit trail ...

Máy UV Vis đáp ứng các yêu cầu về CFR 21 part 11 chữ kí điện tự, phân quyền sử dụng, audit trail …

Máy UV Vis đáp ứng các yêu cầu về CFR 21 part 11 chữ kí điện tự, phân quyền sử dụng, audit trail ...

Máy UV Vis đáp ứng các yêu cầu về CFR 21 part 11 chữ kí điện tự, phân quyền sử dụng, audit trail …

– Máy một chùm tia

– Máy 2 chùm tia

– Thao tác màn hình cảm ứng

– Thao tác trên phần mềm

– Độ chính xác của của cách tử

– Bề rộng của bước sóng ảnh hưởng đến chất lượng và giá cả của máy UV VIS

Máy quang phỗ UV VIS Giá rẻ hoặc cao cấp với các phiên bản và chức năng khác nhau. Máy UV Vis đáp ứng các yêu cầu về CFR 21 part 11 chữ kí điện tự, phân quyền sử dụng, audit trail …

E-1000VDisplay: 70*40mm LCD screen with keypad
Optical: Visible single beam
Spectral bandwidth: 4nm
Wavelength range: 320-1020nm
Wavelength accuracy: ±2nm
Light source: Tungsten Halogen/Deuterium lamps
Packing size&weight: 52*45*30CM, 8KG
1. Photometry
2. Quantitative test*
“*” can be extended with
software
E-1000UVDisplay: 70*40mm LCD screen with keypad
Optical: UV/Vis single beam
Spectral bandwidth: 4nm
Wavelength range: 190-1020nm
Wavelength accuracy: ±2nm
Light source: Tungsten Halogen/Deuterium lamps
Packing size&weight: 52*45*30CM, 9KG
1. Photometry
2. Quantitative test*
“*” can be extended with
software
E-3000UVDisplay: 7-inch capacitive touch screen
Optical: UV Visible single beam
Spectral bandwidth: 2nm
Wavelength range: 190-1100nm
Wavelength accuracy: ±0.3nm
Photometric range: 0-200%T, -0.3-3A
Stray light: ≤0.05%T@220nm, 360nm
Working mode: T, A, C, E
Light source: Tungsten Halogen/Deuterium lamps
Packing size&weight: 73*61*39CM, 20KG
1. Photometry
2. Quantitative test
3. Kinetics measurement*
4. Wavelength scanning*
5. Multi-wavelength test*
6. DNA/Protein test*
“*” can be extended with
software
C-7000UVDisplay: 7-inch color screen with silicone button
Optical: UV/Vis single beam
Spectral bandwidth: 2nm
Wavelength range: 190-1100nm
Wavelength accuracy: ±0.3nm
Photometric range: 0-200%T, -0.3-3A
Stray light: ≤0.05%T@220nm, 360nm
Working mode: T, A, C, E
Light source: Tungsten Halogen/Deuterium lamps
Packing size&weight: 73*61*39CM, 21KG
1. Photometry
2. Quantitative test
3. Kinetics measurement
4. Wavelength scanning*
5. Multi-wavelength test
6. DNA/Protein test*
“*” can be extended with
software
X-8200TSDisplay: 7-inch touch screen
Optical: UV/Vis double beam
Spectral bandwidth: 0.5, 1, 2, 4nm
Wavelength accuracy: ±0.6nm
Photometric range: 0-200%T, -0.3~3A, 0-9999C
Stray light: ≤0.1%T@220nm, 360nm
Baseline flatness: ±0.002A
Working mode: T, A, C, E
Light source: Xenon lamp
Packing size&weight: 94*74*51CM, 52KG
1. Photometry
2. Quantitative test
3. Kinetics measurement
4. Wavelength scanning
5. Multi-wavelength test
6. DNA/Protein test

Tegent Scientfic Việt Nam là đại diện chính hãng của PEAK Instruments tại thị trường Việt Nam. Hãy liện hệ đến chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline 0987445016

Xem thêm về sản phẩm vật tư tiệu hao tại đây

Xem thêm thông tin về PEAK tại đây

Xem thêm về sản phẩm PEAK tại đây