THIẾT BỊ CHIẾT PHA RẮN DẠNG ĐĨA Biotage VacMaster Disk

Máy chiết pha rắn dạng đĩa Biotage VacMaster Disk là hệ thống chiết pha rắn dành cho quá trình chiết mẫu dạng đĩa theo phương pháp thủ công. Hệ thống được thiết kế cho các phòng thí nghiệm năng suất cao và là sự khởi đầu tuyệt vời cho những ai quan tâm đến việc chuyển từ chiết lỏng-lỏng sang chiết pha rắn để chuẩn bị mẫu. Thiết bị còn có thể sử dụng để chiết xuất, làm giàu các hợp chất hữu cơ, các hợp chất bán bay hơi, cũng như dầu và mỡ, từ các mẫu nước.

THIẾT BỊ CHIẾT PHA RẮN DẠNG ĐĨA Biotage VacMaster Disk

Ưu điểm

  • Tính linh hoạt: VacMaster™ Disk được thiết kế để chứa các  loại đĩa tái sử dụng 47mm và 90mm cũng như các đĩa dùng một lần như ReadyDisk và các hộp SPE truyền thống; cho phép hệ thống linh hoạt điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mọi phòng thí nghiệm.
  • Thiết kế dạng module: VacMaster™ Disk có khả năng mở rộng kết nối từ một đến tám đơn vị với nhau để tăng thông lượng mẫu và hiệu quả quá trình vận hành bất kể mức độ hạt của chất nền mẫu.
  • Tách dòng chất thải riêng biệt: VacMaster™ Disk có khả năng tách dòng chất thải của bạn dẫn vào tối đa ba ngăn chứa khác nhau để đảm bảo các quy trình xử lý dung môi được tuân thủ đầy đủ.

Xem thêm về Hệ thống chiết pha rắn dạng đĩa Biotage VacMaster Disk tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Biotage tại đây.