Giới thiệu

Thiết bị bay hơi dung môi Speed-Vap cung cấp khả năng bay hơi dung môi an toàn và nhanh chóng để chiết xuất Dầu và Mỡ. Luồng khí xoáy kết hợp với kiểm soát nhiệt độ chính xác cho phép hệ thống Speed-Vap® bay hơi nhanh chóng và an toàn dung môi n-hexan khỏi quá trình khai thác dầu và mỡ. Hệ thống gia nhiệt ở nhiệt độ thấp đảm bảo làm nóng tất cả các mẫu một cách nhất quán và nhẹ nhàng để tránh thất thoát các chất phân tích dễ bay hơi. Luồng không khí nhẹ nhàng được tạo ra bởi việc áp dụng chân không làm tăng tốc độ bay hơi của dung môi khỏi tất cả các mẫu.

Ưu điểm

  • Có thể chứa năm hoặc chín đĩa để phù hợp với thể tích dung môi cao hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào kích thước đĩa chiết pha rắn (SPE) hoặc nguồn chiết
  • Nhiệt độ bay hơi có thể điều chỉnh từ 20°C đến 60°C, cho phép sử dụng linh hoạt với nhiều loại dung môi
  • Chân không tạo ra luồng không khí nhẹ nhàng trên tất cả các mẫu, đẩy nhanh quá trình bay hơi từ 25–50%
  • Chức năng hẹn giờ và chuông báo cho phép người sử dụng được tự do trong suốt thời gian hoạt động, chỉ cần quay lại khi cần theo dõi các bước cuối cùng trong quá trình bay hơi

 

Xem thêm về Thiết bị bay hơi dung môi Speed-Vap tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Biotage tại đây.