Giới thiệu

Thiết bị chiết pha rắn tự động Biotage Horizon 5000 (SPE-DEX® 5000) là hệ thống chiết pha rắn tự động dạng đĩa với 03 vị trí giúp điều chỉnh đĩa, nạp mẫu và rửa giải tất cả các chất phân tích mà không cần sự can thiệp của người dùng. Biotage Horizon 5000 cung cấp tính năng chạy các phương pháp đã phát triển trước đó chỉ với một vài cú nhấp chuột. Thiết bị cũng cung cấp sự linh hoạt để tối ưu hóa nhiều thông số để có hiệu suất tốt nhất trong việc thu hồi và độ chính xác của các chất phân tích mong muốn.

Ưu điểm

  • Chiết xuất tự động: Sau khi tải mẫu và đĩa SPE lên Biotage® Horizon 5000, người dùng chỉ cần khởi động một phương pháp trong phần mềm và để hệ thống thực hiện phần còn lại. Horizon 5000 sẽ tự động điều hòa đĩa, tải mẫu, làm khô đĩa và tự tạo bản trích xuất cuối cùng.
  • An toàn mẫu: Biotage® Horizon 5000 có các biện pháp bảo vệ tích hợp được thiết kế để bảo vệ mẫu đang được chạy và sẽ tự động cảnh báo người dùng về bất kỳ điều gì bất thường.
  • Tối đa hóa thông lượng: Với 03 vị trí trên mỗi module và tối đa 04 module được kết nối với một PC duy nhất, thiết bị có thể chạy tối đa 12 mẫu cùng một lúc.
  • Khả năng xử lý những ma trận mẫu khó nhất: Việc kết hợp Biotage® Horizon 5000 với Fast-Flow hoặc 90 mm Disk holder và Bộ lọc sơ bộ Pre-Filters đi kèm cho phép chiết xuất toàn bộ mẫu bằng các bước chiết thứ cấp hoặc tạo nhũ tương xáo trộn.
  • Kích thước nhỏ: Biotage® Horizon 5000 được thiết kế để giảm thiểu không gian tối đa bằng cách kết hợp máy bơm chất lỏng bên trong thay vì máy bên ngoài và cho phép người dùng đặt các bình chứa dung môi trên đỉnh của hệ thống.

Xem thêm về Thiết bị chiết pha rắn tự động Biotage Horizon 5000 tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Biotage tại đây.