Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion, máy đo màu dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK. Tegent Việt Nam là đại diện chính hãng của PEAK tại Việt Nam về bán hàng và kĩ thuật sau bán hàng. Hãy liên hệ đến chúng tôi để được giá thành và dịch vụ tốt nhất.

Sản phẩm có nhiều model khác nhau với các tùy chọn từ cơ bản cho đến nâng cao như màn hình cảm ứng…

Benchtop

 • l T-710 pH Meter
 • l L-510 pH Meter
 • l BT-4000D Turbidity Meter
 • l T-711 Conductivity Meter
 • l L-511 Conductivity Meter
 • l T-712 DO Meter
 • l L-512 DO Meter
 • l T-713 Ion Concentration Meter
 • l T-720 pH/Conductivity Meter
 • l T-721 pH/DO Meter
Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion, máy đo màu dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion, máy đo màu dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Portable Series

Portable

 • l T-723 Conductivity/DO Meter
 • l P-510 pH Meter
 • l PT-4000S Turbidity Meter
 • l T-730 pH/Conductivity/DO Meter
 • l P-511 Conductivity Meter
 • l PT-4000H Turbidity Meter
 • l P-512 DO Meter
Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Silicone Button

l P-520 pH/Conductivity Meter

l S-610 pH Meter

l P-521 pH/DO Meter

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Benchtop

 • l S-611 Conductivity Meter
 • l P-523 Conductivity/DO Meter
 • l BC-4000D Colorimeter Meter
 • l S-612 DO Meter
 • l S-613 Ion Concentration Meter
 • l S-620 pH/Conductivity Meter
 • l S-621 pH/DO Meter
Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Pen Type

 • l S-623 Conductivity/DO Meter
 • l P-310 pH Meter

Portable

 • l S-630 pH/Conductivity/DO Meter
 • l P-311 Conductivity Meter
 • l PC-4000H Colorimeter Meter
Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

 

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion, máy đo màu dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion, máy đo màu dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Máy đo pH, máy đo độ dẫn, máy đo oxy hòa tan, máy đo độ đục, máy đo nồng độ ion dạng để bàn hoặc máy đo cầm tay đến từ PEAK

Tegent Scientfic Việt Nam là đại diện chính hãng của PEAK Instruments tại thị trường Việt Nam. Hãy liện hệ đến chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Cân Phân Tích phòng thí nghiệm là thiết bị dùng để đo lường khối lượng mẫu trong phòng thí nghiệm bao gồm loại cân như cân 1 số, cân 2 số, cân 3 số, cân 4 số, cân 5 số hay cân 6 số.

Hotline 0987445016

Xem thêm về sản phẩm vật tư tiệu hao tại đây

Xem thêm thông tin về PEAK tại đây

Xem thêm về sản phẩm PEAK tại đây