Cân Phân Tích phòng thí nghiệm là thiết bị dùng để đo lường khối lượng mẫu trong phòng thí nghiệm bao gồm loại cân như cân 1 số, cân 2 số, cân 3 số, cân 4 số, cân 5 số hay cân 6 số.

Dụng cụ này có ý nghĩa quan trọng về mặt định lượng cũng như tính chính xác của phép đo. Nó ảnh hưởng toàn bộ đến quy trình phân tích kiểm nghiệm hay nghiên cứu đối tượng sản phẩm.

Cân phân tích có giá rất khác nhau tùy thuộc vào độ chính xác của thiết bị cũng như các tình năng đi kèm

 • Màn hình cảm ứng
 • Khối lượng thấp nhất và tối đa
 • bao nhiêu số sau dấu phẩy (gọi là cân 4 số hay cân 5, 6 số)
 • Bộ chuẩn kèm theo
 • Thương hiệu
Cân Phân Tích Phòng Thí Nghiệm từ PEAK

Cân Phân Tích Phòng Thí Nghiệm từ PEAK

Cân Phân Tích Phòng Thí Nghiệm từ PEAK

Cân Phân Tích Phòng Thí Nghiệm từ PEAK

Cân Phân Tích Phòng Thí Nghiệm từ PEAK

Cân Phân Tích Phòng Thí Nghiệm từ PEAK

Ví dụ cân 4 số:TA2204C

 • Display: 4.3 inch touch screen
 • Capacity & Readability: 0.1mg/220g
 • Calibration: Internal
 • Weighing Units: g, ct, oz, lb, ozt, N
 • Pan Size: 85mm
 • Stabilization Time: ≤4 seconds
 • Communication: USB
 • Assembled Dimensions & N.W.: 210*360*330mm/6KG

Cân 3 số TE3003

 • Display: 4.3 inch touch screen
 • Capacity & Readability: 1mg/300g
 • Calibration: External
 • Weighing Units: g, ct, oz, lb, ozt, N
 • Pan Size: 85mm
 • Stabilization Time: ≤4 seconds
 • Communication: USB
 • Assembled Dimensions & N.W.: 210*360*330mm/6KG

Tegent Scientfic Việt Nam là đại diện chính hãng của PEAK Instruments tại thị trường Việt Nam. Hãy liện hệ đến chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Cân Phân Tích phòng thí nghiệm là thiết bị dùng để đo lường khối lượng mẫu trong phòng thí nghiệm bao gồm loại cân như cân 1 số, cân 2 số, cân 3 số, cân 4 số, cân 5 số hay cân 6 số.

Hotline 0987445016

Xem thêm về sản phẩm vật tư tiệu hao tại đây

Xem thêm thông tin về PEAK tại đây

Xem thêm về sản phẩm PEAK tại đây