Chemetrics K2504_Chlorine

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CLO K-2504D VÀ K-2504A

Hướng dẫn xác định nồng độ Clo (Cl) K-2504D/R-2504: 0 – 25 & 0 – 125 ppm K-2504A/R-2504: 0 – 50 & 0 – 250 ppm Quy trình đo nồng độ Clo tự do 1. Sử dụng ống tiêm được cung cấp, lấy thể tích mẫu cần xét nghiệm như sau, sau đó phân phối […]

Oxygen Hòa Tan Chemetrics

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ OXY HOÀ TAN K-7511

Hướng dẫn xác định nồng độ Oxy hòa tan K-7511 K-7511 /R-7511: 0 – 20 ppb Lấy mẫu Phần quan trọng nhất của bất kỳ phép thử oxy hòa tan nào là lấy mẫu. Kỹ thuật lấy mẫu không chính xác sẽ gây ra kết quả xét nghiệm dương tính giả. Để được hướng dẫn […]

Oxygen Hòa Tan Chemetrics

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ OXY HOÀ TAN K-7501

Hướng dẫn xác định nồng độ Oxy hòa tan K-7501 NSX: Chemetrics (USA) Xuất xuất USA. Với mã sản phẩm: K-7501 / R-7501: 0 – 1 ppm   Lấy mẫu Phần quan trọng nhất của bất kỳ phép thử oxy hòa tan nào là lấy mẫu. Kỹ thuật lấy mẫu không chính xác sẽ gây […]

Oxygen Hòa Tan Chemetrics

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ OXY HOÀ TAN K-7540

Hướng dẫn xác định nồng độ Oxy hòa tan K-7540, K-7518, K-7599 NSX: Chemetrics (USA) Xuất xuất USA. Với mã sản phẩm: K-7518/R-7518: 5 – 180 ppb, K-7540/R-7540: 0 – 40 ppb, K-7599/R-7540: 0 – 100 ppb   Lấy mẫu Phần quan trọng nhất của bất kỳ phép thử oxy hòa tan nào là lấy […]

Oxygen Hòa Tan Chemetrics

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ OXY HOÀ TAN K-7512

Hướng dẫn xác định nồng độ Oxy hòa tan Xác định nồng độ Oxy hòa tan : Mã sản phẩm: K-7512 / R-7512: 1 – 12 ppm   Lấy mẫu Phần quan trọng nhất của bất kỳ phép thử oxy hòa tan nào là lấy mẫu. Rất khó để có được một phần dịch phản […]

Bã mía bagasse

PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH TRONG BÃ MÍA BAGASSE

PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH TRONG BÃ MÍA BAGASSE Phương pháp phân tích lưu huỳnh trong dầu khí theo tiêu chuẩn ASTM D5453 hoặc tương đương với module đưa mẫu dạng thuyền boat. Cả 2 tiêu chuẩn đều dựa trên phương pháp buồng đốt nhiệt độ cao để phân hủy mẫu chuyển sang trạng thái khí. […]

Nitrogen trong phân bón

HÀM LƯỢNG NITƠ TRONG PHÂN BÓN

Phân Tích HÀM LƯỢNG NITƠ TRONG PHÂN BÓN  THEO TIÊU CHUẨN AOAC 955.04-05 Hóa chất Axit sunfuric 93÷98%, không chứa Nitơ Kali sunfat ( hoặc natri sunfat), không chứa N. CuSO4.5H2O Axit Salicylic, không chứa Nitơ Dung dịch sulfide or thiosulfate: Hòa tan 40g K2S trong 1 lít H2O (Có thể sử dụng dung dịch 40g […]

Đầu dò vi điện lượng phân tích CLo và Lưu huỳnh

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CLO, NITROGEN VÀ LƯU HUỲNH

Thiết bị phân tích Clo, Nitrogen và lưu huỳnh Phân tích Clo theo ASTM bằng phương pháp vi điện lượng (phương pháp chuẩn độ tự động). Một phương pháp được xếp dạng hóa ướt ( có sử dụng chất lòng và acid ở đầu dò) Phân tích Lưu Huỳnh theo ASTM có hai phương pháp: […]

Phân tích Clo theo ASTM 6721

Phân Tích Clo Trong Giấy bằng Phương pháp Vi Điện Lượng ASTM D6721

Phân Tích Clo Trong Giấy bằng Vi Điện Lượng ASTM D6721 TE Instruments đã thực hiện một ứng dụng để chứng minh rằng XPLORER là một giải pháp tuyệt vời để phân tích Clo (chlorine) trong Giấy bằng phương pháp ASTM. Máy phân tích quá trình đốt cháy nguyên tố Clo hoàn toàn tuân thủ, […]

Phân tích Clo theo ASTM 6721

Phân Tích Clo Trong Viên Nén Gỗ Wood pellet

Phân Tích Clo Trong Viên Nén Gỗ Wood pellet bằng Vi Điện Lượng ASTM D6721 TE Instruments đã thực hiện một ứng dụng để chứng minh rằng XPLORER là một giải pháp tuyệt vời để phân tích Clo (chlorine) trong viên nén gỗ wood pelllet Máy phân tích quá trình đốt cháy nguyên tố Clo […]

Phân tích Clo trong Than và nhựa theo ASTM 6721

Máy Xác Định Clo Trong Than và Nhựa bằng Phương Pháp Vi Điện Lượng ASTM D6721

Máy Xác Định Clo Trong Than và Nhựa bằng Phương Pháp ASTM D6721 TE Instruments đã thực hiện một ứng dụng để chứng minh rằng XPLORER là một giải pháp tuyệt vời để phân tích Clo (chlorine) trong Nhựa và Than. Máy phân tích quá trình đốt cháy nguyên tố này hoàn toàn tuân thủ, […]

Chemetrics K2504_Chlorine

TEST KIT ĐO NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Test Kit đo nhanh chất lượng nước đến từ nhà sản xuất Chemetrics (Mỹ) Các chỉ tiêu Test Kit đo nhanh chất lượng nước bao gồm Test Kit đo Đồng hòa tan trong nước Test Kit đo Oxygen hòa tan trong nước Test Kit đo Clo trong nước Test Kit đo Amoniac trong nước Test […]