Chemetrics K2504_Chlorine

TEST KIT ĐO NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Test Kit đo nhanh chất lượng nước đến từ nhà sản xuất Chemetrics (Mỹ) Các chỉ tiêu Test Kit đo nhanh chất lượng nước bao gồm Test Kit đo Đồng hòa tan trong nước Test Kit đo Oxygen hòa tan trong nước Test Kit đo Clo trong nước Test Kit đo Amoniac trong nước Test […]

Cột Tạo Dẫn Xuất Pickering

CỘT TẠO DẪN XUẤT TRONG PHÂN TÍCH AMINO ACIDS

Cột Tạo Dẫn Xuất trong Phân tích amino acids Pickering chuyên sản xuất cột trao đổi cation để phân tích axit amin. các kỹ thuật khác, bao gồm cả sắc ký pha đảo ngược, đã được chứng minh là phù hợp với các phương pháp thay đổi ion sau cột trong định lượng và khả […]

Máy Phân tích TOC từ TE Instrument Xpert

PHÂN TÍCH TỔNG LƯỢNG CARBON HỮU CƠ TOC

Phân Tích Tổng lượng carbon hữu cơ TOC Tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) là một thông số phân tích đại diện cho nồng độ carbon hữu cơ trong một mẫu. Việc xác định TOC được thực hiện trong nhiều lĩnh vực ứng dụng. Ví dụ, TOC có thể được sử dụng như một chỉ […]

Thiết bị phân tích AOX halogen hữu cơ - Xplorer AOX

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH AOX HALOGEN HỮU CƠ

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH AOX HALOGEN HỮU CƠ Phân tích AOX có thể theo hai phương pháp: phương pháp cột và phương pháp mẻ (bath) AOX là thông số tổng biểu thị lượng hợp chất hữu cơ có chứa Clo, Brôm và Iốt Các halogen hữu cơ có thể hấp phụ (X) Các halogen được […]

Buồng đốt ngang tiêm mẫu đứng sử dụng triệt để lợi thế của lò ngang

PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH THEO ASTM D5453 VÀ ASTM D6667

Máy Phân Tích lưu huỳnh trong dầu khí ASTM D5453 và ASTM D6667 Phương pháp phân tích lưu huỳnh trong dầu khí theo tiêu chuẩn ASTM D5453 và ASTM D6667. Áp dụng cho các mẫu khác nhau dựa trên trạng thái độ nhớt của mẫu: Mẫu lỏng như xăng, dầu DO Mẫu khí NG và […]