Nguyên lý chiết pha rắn SPE

Theo TCVN, cột SPE có dung lượng chứa

  • Chất chiết từ 60-500 mg
  • Dung tích 3 ml
  • Được nhồi 100 mg pha rắn
  • Dạng hạt
  • kích cỡ 40 μm

Vì thế mẫu thông thường được lựa chọn là những viên silicagel kích thước nhỏ, mềm xốp, với tiết diện từ 50 – 300 m2/gr và trung tính với nhóm -OH đã trải qua quá trình alkyl hóa, oxit của nhôm dạng hạt. Ngoài ra vật chất còn có thể là nhân phenyl, các chất hữu cơ như polyme, nhựa, thậm chí là Cacbon hoạt tính…

Trong quá trình xử lý, mẫu được phun trực tiếp lên thành cột nhồi. Pha rắn tương tác với các chất cần thiết đồng thời chỉ giữ lại một phần trên cột. Số còn lại sẽ bị đào thải ra ngoài cùng với dung môi hoà tan. Mục đích cuối cùng của quá trình này là thu lấy nhóm chất cần phân tích còn tồn đọng trong pha rắn. Để xử lý mẫu triệt để, chất hữu cơ phải được giải hấp bởi dung môi nhằm hoà tan hoàn toàn chất phân tích, đưa chúng ra khỏi cột chiết, thu được dung dịch có chứa chất phân tích.

Phương pháp chiết pha rắn bằng cột nhồi

Ứng dụng chiết pha rắn tự dộng điều tra chất gây ô nhiễm môi trường 

Tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng xảy ra trong ngành sản xuất công nghiệp hiện nay. Đây là thực trạng đáng lo ngại ở nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đất đai, nguồn nước và không khí là đối tượng thường xuyên chịu tác động từ việc xả thải trực tiếp hóa chất độc hại và kim loại nặng. Về lâu dài, chính con người là nạn cuối cùng của môi trường bị ô nhiễm. Điều này dẫn đến nhu cầu kiểm soát quá trình xử lý chất thải thông qua điều tra nồng độ chất gây ô nhiễm trong các mẫu đất, nước và không khí.

Các phương pháp thường được sử dụng để phân tích mẫu môi trường hiện nay như: sắc ký, quang phổ… Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn thường xuyên gặp khó khăn trong vấn đề phân tích hàm lượng nguyên tố vết, thành phần gây nhiễu nền dung dịch mẫu. Sự ra đời của phương pháp chiết pha rắn (SPE) đã giải quyết được nhiều bất cập. Giúp tách chất cần phân tích ra khỏi các ion gây cản trở, khiến cho việc xử lý mẫu cũng như phân tích mẫu đạt hiệu suất cao và tránh được sai sót.

 

Ưu điểm của kỹ thuật chiết pha rắn SPE

Thao tác nhanh, đơn giản và tự động hóa

Mẫu phân tích được chảy qua cột với tốc độ phù hợp. Chất phân tích được giữ lại trên cột và được rửa giải bằng dung dịch thích hợp.

Sử dụng ít dung môi

Mẫu sau khi được xử lý sơ bộ và điều chỉnh môi trường được cho qua cột trực tiếp. Sau đó chỉ cần một lượng rất nhỏ dung môi là có thể rửa giải chất cần phân tích ra khỏi cột.

Điều kiện tách đơn giản

Do cân bằng phân bố chất tan giữa hai pha xảy ra nhiều lần nên chỉ cần có sự khác nhau hợp lý về khả năng chiết là có thể tách hoàn toàn hai chất tan ra khỏi nhau.

Hệ số làm giàu cao

Hệ số này phụ thuộc vào thể tích của hai pha rắn và lỏng.

 

Xem thêm về Thiết bị chiết pha rắn cho dầu mỡ Biotage Horizon 3100 (SPE-DEX 3100) tại đây.

Xem thêm về Thiết bị chiết pha rắn tự động Biotage Horizon 5000 tại đây.

Xem thêm về Thiết bị chiết pha rắn dạng đĩa Biotage VacMaster Disk tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Biotage tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Tegent tại đây.