Thiết bị phân tích Clo, Nitrogen và lưu huỳnh

Phân tích Clo theo ASTM bằng phương pháp vi điện lượng (phương pháp chuẩn độ tự động). Một phương pháp được xếp dạng hóa ướt ( có sử dụng chất lòng và acid ở đầu dò)

Phân tích Lưu Huỳnh theo ASTM có hai phương pháp:

 • Phổ huỳnh quang UVF
 • Phương pháp vi điện lương, một phương pháp được xếp dạng hóa ướt (có sử dụng chất lòng và acid ở đầu dò)

Phân tích Nitrogen hay nitơ theo ASTM bằng phương pháp phổ hóa phát quang hay đầu dò phản ứng quang hóa.

Như vậy chúng ta có thể chia thành hai nhóm:

 • Đầu dò Khô (UVF và Hóa phát quang)
 • Hóa ướt ( Đầu dò vi điện lương)
Nguyên lý của đầu dò UVF trong phân tích lưu huỳnh

Đầu dò UVF trong phân tích lưu huỳnh (đầu dò quang)

Đầu dò vi điện lượng phân tích CLo và Lưu huỳnh

Đầu dò vi điện lượng phân tích CLo và Lưu huỳnh (đầu dò hóa ướt)

Tích hợp

Về lí thuyết, Thiết bị phân tích lưu huỳnh, Clo và nitrogen có thể tích hợp trên một máy, nhưng sẽ đối mặt với các vấn đề sau:

 • Do đường dẫn chất phân tích Clo trong phương pháp vi điện lượng và lưu huỳnh sẽ lưu giữ chất lỏng và hơi acid trong hệ thống dẫn đến hiện tương lưu giữ một lượng nhỏ thành phần lỏng này trong đường ống, dẫn đến hiện tượng “ dâng nền” khi chuyển đổi module phân tích Lưu huỳnh và nitrogen theo phương pháp  quang.

Quá trình này có thể được hạn chế bằng cách vận hành thiết bị chạy “không tải” trong nhiều giờ để làm sạch hệ thống. Nhưng sẽ rất tốn kém về chi vận hành: khí, điện và tuổi thọ của máy.

 • Hơi acid trong đầu dò vi điện lượng có thể ảnh hưởng và gây hư hỏng, giảm tuổi thọ đầu dó quang (UVF và hóa phát quang).

Như vậy cách tốt nhất là nên tách rời, không nên kết hợp hai loại đầu dò

 • Hóa ướt (vi điện lượng, chuẩn độ tự động)
 • Hóa khô (UVF, hóa phát quang).

Có thể lựa chọn thiết bị phân tích Nitrogen và lưu huỳnh ( Phương pháp quang) trên cùng một hệ thống. Và Lưu huỳnh và Clo theo phương pháp Vi điện lượng (chuẩn độ tự động).

Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

Thông tin về Đại Diện của TE Instruments

TE Instruments thương hiệu được hỗ trợ độc quyền bởi Tegent Việt nam, hãy liên hệ trực tiếp đến Tegent Vietnam để được hỗ trợ nhanh nhất.

 • Xem chi tiết Thiết bị phân tích TX tại đây
 • Xem chi tiết Thiết bị phân tích lưu huỳnh và nitrogen tại đây
 • Xem chi tiết sản phẩm Phân tích của TE Instruments tại đây
 • Xem chi tiết về TE Instruments  tại đây
 • Xem thêm các clips về sản phẩm tại đây