Giới thiệu

Thiết bị chiết pha rắn cho dầu mỡ Biotage Horizon 3100 (SPE-DEX 3100) có khả năng tự động hóa toàn bộ quy trình chiết xuất và tuân thủ theo Phương pháp EPA Hoa Kỳ 1664A/B và Phương pháp tiêu chuẩn 5520G. Kết hợp Horizon 3100 với Hệ thống bay hơi dung môi Speed-Vap®, Hệ thống thu hồi dung môi OG và Pacific® Premium Disks and Pre-Filters để mang đến quy trình xử lý hoàn chỉnh.

 

Ưu điểm

  • Chiết xuất hoàn toàn tự động: Sau khi tải mẫu và đĩa SPE, người dùng chỉ cần khởi động một phương pháp trong bộ điều khiển đi kèm và để hệ thống thực hiện phần còn lại. Horizon 3100 sẽ tự động điều hòa đĩa, tải mẫu, làm khô đĩa và tự tạo bản trích xuất cuối cùng.
  • An toàn mẫu: Biotage® Horizon 3100 có các biện pháp bảo vệ tích hợp được thiết kế để bảo vệ mẫu đang được chạy và sẽ tự động cảnh báo người dùng về bất kỳ điều gì bất thường.
  • Tuân thủ đầy đủ: Biotage® Horizon 3100 hoàn toàn tuân thủ các phương pháp quy định phổ biến nhất để khai thác Dầu và Mỡ bao gồm Phương pháp EPA 1664A/B và Phương pháp tiêu chuẩn 5520G.
  • Quy trình làm việc hoàn chỉnh: Biotage® Horizon 3100 chỉ là một phần của giải pháp quy trình làm việc hoàn chỉnh được cung cấp. Kết hợp hệ thống với Đĩa Dầu & Mỡ Pacific® Premium để đạt được khả năng phục hồi cao nhất trên các đĩa SPE duy nhất được Chứng nhận về Tự động hóa. Kết nối Màng WaterTrap với Horizon 3100 để có khả năng làm khô mẫu khi chúng đang chiết xuất và chuyển dịch chiết sang Hệ thống làm bay hơi dung môi Speed-Vap® với hệ thống OG phục hồi dung môi kèm theo để không chỉ cô đặc dịch chiết mà còn thu hồi hơi dung môi để xử lý thích hợp.

Xem thêm về Thiết bị chiết pha rắn cho dầu mỡ Biotage Horizon 3100 (SPE-DEX 3100) tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Biotage tại đây.