Giới thiệu

Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng

Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng

ASI STANDARDS (Mỹ)

SKU: SMO-10-25

Loại sản phẩm: Chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh – Nồng độ thấp

Mô tả:

Lưu huỳnh trong dầu khoáng được sản xuất và chứng nhận trọng lượng theo hướng dẫn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Khi áp dụng, các tiêu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc từ các tài liệu tham khảo được NIST chứng nhận.

Lưu huỳnh trong dầu mỏ và nhiên liệu dầu mỏ được sản xuất và chứng nhận trọng lượng theo hướng dẫn của ISO 17034.

Nồng độ:

Dung tích: 

Xem thêm về Hóa chất chuẩn kiểm tra lưu huỳnh trong dầu khoáng tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của ASI Standards tại đây.