Giới thiệu

Bộ cá từ Spinbox® gồm sản phẩm cá từ Teflon® PTFE Spinbars® được đựng trong một hộp lưu trữ tiện lợi và cung cấp khả năng sử dụng ngay lập tức. Với các loại hình bát giác, hình trụ, đa giác, hình vi mô, hình trứng hoặc hình Spinplus®.

Các dòng sản phẩm vật tư tiêu hao được Tegent trình bày chi tiết tại www.smartlabhub.com.vn. Kính mời Quý khách hàng ghé thăm, đăng ký thành viên để xem giá và đặt hàng trực tiếp trên website SmartLab Hub Việt Nam.

Chọn model

Số CatalogMô TảSố Lượng / Bộ
F37180-0000Hình Octagon – Bộ 16 cá từ, Tiêu chuẩn & Siêu nhỏ, 2 kích thước: (½” x ⁵/₁₆”) (⅝” x ⁵/₁₆”) (1″ x ⅜”) (1½” x ⅜”) (2″ x ⅜”) (2½” x ⅜”) Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.1
F37182-0000Hình Octagon – Bộ 12 cá từ với vòng Pivot. 2 kích thước: (½” x ⁵/₁₆”) (⅝” x ⁵/₁₆”) (1″ x ⅜”) (1½” x ⅜”) (2″ x ⅜”) (2½” x ⅜”)1
F37183-0000Hình tròn – Bộ 22 cá từ với vòng Pivot có thể tháo rời trên cá từ dài hơn 1″. 2 kích thước: (½ x ⅜”) (½ x ⁵/₁₆”) (¾ x ⁵/₁₆”) (1 x ⁵/₁₆”) (1 x ⅜”) (1½ x ⁵/₁₆”) (1¾ x ⁵/₁₆”) (2 x ⅜”) (2 x ⁵/₁₆”) 1 kích thước: (1¼ x ⁵/₁₆”) (1¼ x ⅜”) (1½ x ⅜”) (1¾ x ⅜”).1
F37184-0000Hình Polygon – Bộ 18 cá từ. 2 kích thước: 10 x 6mm 15 x 6mm 20 x 7mm 25 x 8mm 30 x 8mm 40 x 8mm 50 x 8mm 60 x 8mm 80 x 10mm1
F37185-0000Hình Octagon – Bộ 24 cá từ với vòng Pivot, mỗi kích thước có màu xanh dương, đỏ và vàng: (½ x ⅛”) (⅝ x ⁵/₁₆”) (⅞ x ⁵/₁₆”) (½ x ⁵/₁₆”) (1 x ⁵/₁₆”) (1½ x ⁵/₁₆”) (2 x ⁵/₁₆”) (3 x ½”)1
F37186-0000Cá từ loại nhỏ theo mã màu – Bộ 12 cá từ, 1 mỗi kích thước có màu xanh dương, đỏ và vàng: 8 x 1.5mm 5 x 2mm 7 x 2mm 10 x 3mm.1
F37187-0000Cá từ hình trứng – Bộ 13 cá từ, 1 kích thước: (3 x ¾”) 2 kích thước: (¾ x ⅜”) (1 x ½”) (1¼ x ⅝”) (1½ x ⅝”) (1⅝ x ¾”) (2 x ¾”)1
F37188-0000Cá từ Spinplus® – Bộ 5 cá từ, 1 kích thước: (⅜ x ⅜”) (¾ x ¾”) (1 x 1″) (1¼ x 1¼”) (1½ x 1½”)1

Ưu điểm

  • Cấp FDA, USP cấp VI Teflon® lớp phủ PTFE ma sát thấp – khả năng tương thích hóa học vượt trội
  • Sản xuất tại cơ sở đăng ký ISO 9001:2015, chứng nhận bởi SGS

Xem thêm về Bộ cá từ Spinbox® tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Bel-Art tại đây.