Giới thiệu

Hóa chất chuẩn: ASI (Mỹ) 100-Film

Hóa chất chuẩn: ASI (Mỹ) 100-Film

 100-Film

Thông tin sản phẩm:

Cuộn liên tục dài: 3″ x 300′ (7,6cm x 91,4m)

Mylar: 2,5 um (0.10mil)

Xem thêm về Hóa chất chuẩn: ASI 100-Film tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của ASI Standards tại đây.