Yếu tố gây sai số trong phân tích lưu huỳnh ASTM 5453 và ASTM D6667

Phân tích lưu huỳnh theo tiêu chuẩn ASTM D5453 hay D6667 có một vài điều cần chú ý. Tiêu chuẩn này giới hạn mẫu trong xăng dầu và LPG hoặc dung môi, hóa chất, dầu.

Các yếu tố có khả năng gay sai số bao gồm sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống, dẫn đến kết quả có thể lệch so với giá trị đúng.

  • Nhiệt độ của mẫu sai khác nhiều so với nhiệt độ của chuẩn
  •  Độ nhớt của mẫu sai khác nhiều
  •  Tỷ trọng: cần chú ý đến khối lượng riêng của mẫu và chuẩn khi chuyển sang nồng độ ppm và mg/L
  •  Hàm lượng nitrogen cao cũng là yếu tố gây sai số hàm lượng lưu huỳnh, do yếu tố gây nhiễu phổ phân tích.
  •  Lưu ý kiêm tiêm mẫu có bọ khí hay không?
  •  Đường chuẩn sử dụng: đã kiểm tra mẫu QC chưa? , có xây dựng control chart hay không? Khoảng chấp nhận bao nhiêu?
  •  Nồng độ mẫu và đường chuẩn có phù hợp hay không? Thông thường nồng độ mẫu phù hợp từ 1/32/3 nồng độ dãy chuẩn sẽ cho kết quả có sai số thấp nhất.

Căn cứ vào độ lặp lại và độ tái lặp cho phép được quy định trong các tiêu chuẩn ASTM, tiêu biểu là ASTM D5453 và ASTM D6667, mà kĩ thuật viên làm căn cứ để đưa ra kết quả chính xác nhất.

MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH 5453 ĐẦU DÒ UVF

MÁY PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH 5453 TRONG XĂNG DẦU VÀ ASTM 6667 trong LPG là sản phẩm có giá trị cao, có nhiều yếu tố kĩ thuật chuyên sâu: Phổ UVF (huỳnh quang UV) hay đầu dò phản ứng quan hóa (nitrogen)…

Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

Phân tích lưu huỳnh và nitrogen trong dầu

Vì vậy khi lựa chọn đầu tư, quý khách nên chọn người có khả năng tư vấn tốt, hiểu biết sâu về phân tích và các công nghệ trong phân tích dầu khí.

Thông tin về Đại Diện của TE Instruments

TE Instruments thương hiệu được hỗ trợ độc quyền bởi Tegent Việt nam, hãy liên hệ trực tiếp đến Tegent Vietnam để được hỗ trợ nhanh nhất

Xem chi tiết Thiết bị phân tích lưu huỳnh và nitrogen tại đây

Xem chi tiết sản phẩm Phân tích của TE Instruments tại đây

Xem chi tiết về TE Instruments  tại đây

——————————————————————————–

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Zalo: 0987445016