THIẾT BỊ PHÂN TÍCH AOX HALOGEN HỮU CƠ

Phân tích AOX có thể theo hai phương pháp: phương pháp cột và phương pháp mẻ (bath)

AOX là thông số tổng biểu thị lượng hợp chất hữu cơ có chứa Clo, Brôm và Iốt Các halogen hữu cơ có thể hấp phụ (X) Các halogen được biểu thị bằng X

X có thể được thay thế bởi:

 • Clo (Cl-) • Iốt (I-) • Brôm (Br-)

Các chất không tự nhiên

 • Được giới thiệu bởi các hoạt động công nghiệp
 • Khả năng phân hủy thấp, thời gian bán hủy dài
 • Độc tính cao đối với người và động vật
 • Hơn 3650 thành phần đã biết
 • Ví dụ: PCB, Dioxine

Chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa, Chất nhũ hóa, Chất tạo bọt, Thuốc trừ sâu

 • Nước thải ngành Giấy và Bột giấy (tẩy sợi)
 • Khử trùng nước uống, bể bơi
 • Ô nhiễm nước mặt do ảnh hưởng của nông nghiệp (ví dụ: thuốc trừ sâu)
 • Nước thải đô thị (nước thải)

XPLORER AOX-TOX

Thiết bị phân tích AOX halogen hữu cơ - Xplorer AOX

Thiết bị phân tích AOX halogen hữu cơ – Xplorer AOX

Các thành phần AOX gây ô nhiễm nước và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường sống tự nhiên

Mục tiêu: Giảm hàm lượng AOX trong nước thải

 • Quy định sử dụng linh kiện (hạn chế)
 • Triển khai ISO 9562 (phương pháp AOX)
 • Thỏa thuận (quy định) quốc tế
 • Quy định của chính quyền khu vực về xả nước (giấy phép)

Các tiêu chuẩn áp dụng phân tích aox halogen hữu cơ:

EPA 9020, GB/T 15959-2002, EPA 1650B, HJ/T 83-2001, EN 1485, DIN 38409-14, SCAN-CM 44:97, DIN 38414-18, ISO 9562 – Determination of Adsorbable

Organically Bound Halogens (AOX)

Quy Trình Chung Phân Tích AOX halogen hữu cơ:

Quy trình chung của phân tích AOX halogen hữu cơ - Xplorer AOX

Quy trình chung của phân tích AOX halogen hữu cơ – Xplorer AOX

Phương pháp hàng loạt AOX

 • Tiền xử lý mẫu nhanh
 • Phạm vi ứng dụng rộng rãi
 • Phân tích đơn lẻ
Quy trình xử lí mẫu phân tích AOX theo phương pháp mẻ hàng loạt (Bath)

Quy trình xử lí mẫu phân tích AOX theo phương pháp mẻ hàng loạt (Bath)

Quy trình chung của phân tích AOX halogen hữu cơ theo phương pháp cột

Quy trình chung của phân tích AOX halogen hữu cơ theo phương pháp cột

Phương pháp cột AOX (TOX)

 • Dễ dàng tự động hóa
 • Áp dụng cho không hạt mẫu
 • Không có quy trình lắc
Quy trình chung của phân tích AOX halogen hữu cơ theo phương pháp cột Từ TEI

Quy trình chung của phân tích AOX halogen hữu cơ theo phương pháp cột Từ TEI

 

Phần mềm điều khiển và tính toán kết quà phân tích AOX từ TEI

Phần mềm điều khiển và tính toán kết quà phân tích AOX từ TEI

TE Instruments thương hiệu được hỗ trợ độc quyền bởi Tegent Việt nam, hãy liên hệ trực tiếp đến Tegent Vietnam để được hỗ trợ nhanh nhất

Email: Info@tegent.com.vn

hotline 0987445016

Xem chi tiết Thiết bị phân tích AOX halogen hữu cơ tại đây

Xem chi tiết sản phẩm Phân tích của TE Instruments tại đây

Xem chi tiết về TE Instruments  tại đây