VI CHIẾT PHA RẮN MÀNG MỎNG TF-SPME

Vi chiết pha rắn màng mỏng TF-SPME (Thin Film SPME) là công nghệ vi chiết pha rắn mới. Cho phép trải đều các thành phần của pha hấp phụ trên một mạng lưới carbon. Công nghệ được phát minh bởi Giáo sư Janusz Pawliszyn. Nghiên cứu các hợp chất phân cực và bán phân cực bằng phương pháp sắc ký khối phổ GC/MS.

Vi chiết pha rắn màng mỏng TF-SPME của INNOTEG có thể cải thiện độ nhạy bằng cách tăng thể tích và diện tích bề mặt của pha chiết mà không làm mất thời gian phân tích. Sản phẩm giúp giải quyết vấn đề giới hạn tốc độ hấp thụ và khả năng hấp thụ hiện có trong quy trình vi chiết pha rắn rắn truyền thống. Kết hợp với GC/MS, đây là công nghệ chiết xuất mẫu và tập trung mẫu đặc biệt thích hợp cho các ngành thực phẩm, nước hoa, đồ uống, giám sát môi trường…

VI CHIẾT PHA RẮN MÀNG MỎNG TF-SPME

INNOTEG TF-SPME được chứng minh ưu việt hơn SPME ở nhiều mặt. Công nghệ cho phép lấy mẫu tại chỗ, thậm chí lấy mẫu trong các môi trường khắc nghiệt. Thiết bị cũng có thể được dùng để phát hiện hợp chất trong hương vị thực phẩm với khối lượng chiết xuất lớn trong thời gian chiết xuất ngắn.

Sau khi chiết xuất, INNOTEG TF-SPME được giải hấp bằng thiết bị giải hấp nhiệt và dẫn vào hệ thống khí để bắt đầu quá trình phân tích. Đây được xem là thiết bị lấy mẫu thân thiện với môi trường và là phương pháp mang tính thúc đẩy ngành hóa học xanh.

Ưu điểm

  • Thích hợp cho nhiều loại hợp chất phân cực và không phân cực, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
  • Tỷ lệ diện tích/thể tích bề mặt pha lớn, hiệu suất chiết và độ nhạy cao
  • Thiết kế màng chắc chắn để lấy mẫu môi trường
  • Công nghệ xanh không sử dụng dung môi góp phần bảo vệ môi trường

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước: 20mm x 4.8mm, 40mm x 4.8mm
  • Pha hấp phụ: PDMS, PDMS / DVB và PDMS / HLB

Xem thêm về INNOTEG TF-SPME tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của INNOTEG tại đây.