THIẾT BỊ CHIẾT SOXHLET

Phương pháp chiết tiêu chuẩn là phương pháp Soxhlet. Các thiết bị chiết sê-ri CLHP là giải pháp hiệu quả về chi phí và thân thiện với người dùng cho quá trình chiết Soxhlet và chất béo cổ điển.

Thiết bị Chiết Soxhlet

Thiết bị Chiết Soxhlet

 

Thông số kĩ thuật của máy lắc tròn

Thông số kĩ thuật của máy lắc tròn

Tegent Việt Nam là nhà cung cấp và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật các sản phẩm thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây.