Giới thiệu

Hệ thống chiết BIOVAC 106 là hệ thống hút – lọc nhỏ gọn và di động. Bao gồm một máy bơm màng chống hóa chất ưu việt được sử dụng để hút các chất lỏng hóa học, sinh học và y tế không cháy một cách an toàn và chính xác. Cung cấp khả năng chuyển chất lỏng an toàn trong các lĩnh vực công nghiệp và phòng thí nghiệm.

Việc sử dụng các đầu pipet khác nhau cho phép loại bỏ nhiều chất lỏng an toàn và hiệu quả. Ngoài ra còn có các bộ mở rộng “đầu lọc” tùy chọn cho phép hệ thống hút – lọc được sử dụng cho các nhiệm vụ lọc.

Ưu điểm

  • Chiết xuất an toàn và chính xác các chất lỏng không gây cháy nổ từ lam, đĩa Petri và các vật chứa khác.
  • Biovac 106 được bật và tắt trực tiếp trên thiết bị hoặc công tắc chân có sẵn tùy chọn.
  • Van phao ngăn không cho chai bị đầy và bảo vệ máy bơm.
  • Một bộ lọc kỵ nước giúp bảo vệ bổ sung.

Xem thêm về Hệ thống chiết BIOVAC 106 tại đây.

Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Welch tại đây.