Hóa chất chuẩn ASTM D97 Pour Point Standard ASI Standard (USA):  PP5-250

 Laboratory Chemicals

ASTM D97 Pour Point Standard, -5, -15, -25, -40, -50 °C, 250 mL.

Physical property certified reference material.

ASI STANDARDS ASTM D97 Pour Point Standard - SKU PP5-250

ASI STANDARDS ASTM D97 Pour Point Standard -250 mL  PP5-250

Tegent Việt Nam là nhà cung cấp và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật các sản phẩm thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ: Hóa chất chuẩn ASTM D97

Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ Và tư vấn

Xem thêm các sản phẩm vật tư tiêu hao tại đây

Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây.

Liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và phục vụ nhanh nhất:

Email: info@tegent.com.vn

Hotline: 0896164868