Hệ ly tâm chân không miVac


  Thông số kỹ thuật:

  • Tốc độ vòng tối đa 1,465 rpm
  • Chân không thấp nhất 0.15 mbar
  • Khoảng nhiệt độ hiển thị từ 30°C đến 60°C

  Ưu điểm:

  • Thiết kế module thông minh và trực quan
  • Thích hợp để cô dung môi đơn giản
  • Nhiều phụ kiện tùy chọn cho từng ứng dụng