THIẾT BỊ CHIẾT PHA RẮN CHO DẦU-MỠ SPE-DEX® 3100


  Thông số kỹ thuật:

  • Nhiệt độ từ 20°C đến 60°C
  • Tương tích các tiêu chuẩn phân tích dầu mỡ trong nước thải (US EPA 1664, ISO 11349:2010, Standard Methods 5520)

  Ưu điểm:

  • Giảm phơi nhiễm dung môi độc hại
  • Tăng tốc độ bay hơi dung môi từ 25 - 50%