Tủ Vi Khí Hậu (KBF)

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ từ 0 - 70 °C
  • Độ ẩm 10 - 80 %RH
  • Bộ điểu khiển MCS với 25 chương trình lưu trữ, 100 lựa chọn cho tối đa 500 công đoạn chương trình.

 

ƯU ĐIỂM

 

  • KBF là thiết bị chuyên dụng cho các thí nghiệm tuyệt đối ổn định và duy trì các điều kiện môi trường cố định với độ chính xác cao

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Tủ Vi Khí Hậu (KBF)

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271