Tủ sấy đối lưu cưỡng bức với chương trình điều khiển (FP)

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ từ +5 so với môi trường đến 300 °C
  • Độ dao động nhiệt độ ±0.3 °C

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Điều chỉnh tốc độ quạt
  • Bộ điều khiển với lập trình phân đoạn thời gian và thời gian thực

 

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Tủ sấy đối lưu cưỡng bức với chương trình điều khiển (FP)

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271