Tủ sấy chân không (VD)

 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

  • Nhiệt độ từ +15 °C so với môi trường đến 300 °C
  • Độ rò chân không 0.01 bar/h
  • Áp suất cho phép 0.01 mbar

 

ƯU ĐIỂM

 

  • Giải pháp sấy hiệu quả cho các mẫu dễ bị phân hủy bởi nhiệt.

 

NHẬN BÁO GIÁ

Tên sản phẩm: Tủ sấy chân không (VD)

Họ và tên:
Đơn vị:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng:
Ghi chú:

email: info@tegent.com.vn

hotline: (028) 5431 9272 ~ 77

fax: (028) 5431 9271